Hlavní obsah

úplný

Přídavné jméno

  1. (kompletní, celý) по́лный, компле́ктный, це́лыйúplná verzeпо́лная ве́рсияastron. úplné zatmění Slunceпо́лное со́лнечное затме́ние
  2. (naprostý, dokonalý) по́лный, абсолю́тный(sirotek) кру́глыйk úplné spokojenostiк по́лному удово́льствию
  3. hovor.(skutečný, hotový) настоя́щий, соверше́нныйhovor.(blázen, krach ap.) кру́глыйúplný zákazбезусло́вное запреще́ние

Vyskytuje se v

neúplný: neúplná rodinaнепо́лная семья́

připadat: Připadám si jako úplný idiot.Я чу́вствую себя́ по́лным идио́том.

volnost: ponechat úplnou volnost komuпредоста́вить кому по́лную свобо́ду

zatmění: úplné/částečné zatmění Slunceпо́лное/части́чное со́лнечное затме́ние

разоруже́ние: всео́бщее и по́лное разоруже́ниеobecné a úplné odzbrojení

сирота́: кру́глый сирота́úplný sirotek

кру́глый: кру́глый сирота́úplný sirotek

фуфло́: по́лное фуфло́úplná blbost

чи́сто: чи́сто случа́йноúplnou náhodou

за́навес: под за́навесna úplném konci