Hlavní obsah

úplný

Přídavné jméno

  1. (kompletní, celý) по́лный, компле́ктный, це́лыйúplná verzeпо́лная ве́рсияastron. úplné zatmění Slunceпо́лное со́лнечное затме́ние
  2. (naprostý, dokonalý) по́лный, абсолю́тный(sirotek) кру́глыйk úplné spokojenostiк по́лному удово́льствию
  3. hovor.(skutečný, hotový) настоя́щий, соверше́нныйhovor.(blázen, krach ap.) кру́глыйúplný zákazбезусло́вное запреще́ние

Vyskytuje se v

neúplný: neúplná rodinaнепо́лная семья́

připadat: Připadám si jako úplný idiot.Я чу́вствую себя́ по́лным идио́том.

volnost: ponechat úplnou volnost komuпредоста́вить кому по́лную свобо́ду

zatmění: úplné/částečné zatmění Slunceпо́лное/части́чное со́лнечное затме́ние

разоруже́ние: obecné a úplné odzbrojeníвсео́бщее и по́лное разоруже́ние

сирота́: úplný sirotekкру́глый сирота́

кру́глый: úplný sirotekкру́глый сирота́

фуфло́: úplná blbostпо́лное фуфло́

чи́сто: úplnou náhodouчи́сто случа́йно

за́навес: na úplném konciпод за́навес

úplný: astron. úplné zatmění Slunceпо́лное со́лнечное затме́ние