Hlavní obsah

celý

Přídavné jméno

  1. (úplný, veškerý) це́лый, весь, кру́глыйcelý světвесь мирCos dělal celý den?Что ты де́лал весь день?po celý rokв тече́ние всего́ го́даcelý rokвесь/кру́глый годcelé jméno úplnéпо́лное и́мя, фами́лия и́мя о́тчество Ф. И. О., и́мя по́лностьюmat. celé čísloце́лое число́
  2. (v celku, neporušený) це́лый
  3. expr.(všecek, ve velkém množství) весьcelý mokrýвесь мо́крыйcelou věčnostце́лую ве́чность, век

Vyskytuje se v

celá: v celou (hodinu)в по́лный час, в са́мом нача́ле часа́

číslo: přirozené/celé čísloнатура́льное/це́лое число́

nota: celá/půlová/čtvrťová/osminová notaце́лая/полови́нная/четвертна́я/восьма́я но́та

svět: na celém světěво всём ми́ре

lelkovat: Celý den lelkuje.Безде́льничает весь день.

maximalizovat: maximalizovat okno na celou obrazovkuразверну́ть окно́ на весь экра́н

monitor: zvětšit okno na celý monitorразверну́ть окно́ на весь экра́н

nesvůj: Je celý nesvůj. není mu dobřeОн не в свое́й таре́лке.

osypat se: Osypala se na celém těle.У неё вы́сыпалась сыпь по всему́ те́лу.

paf: Je z ní celý paf.Он без у́ма от неё.

podmanit (si): podmanit si celý světпоработи́ть весь мир

pokrýt: pokrýt signálem celé územíпокры́ть сигна́лом всю террито́рию

probdít: probdít celou nocбо́дрствовать всю ночь, провести́ бессо́нную ночь

projet: projet celou Evropuсъе́здить всю Евро́пу

předběhnout: předběhnout o celé koloопереди́ть на кру́г

říct: říci celou pravdu komuсказа́ть всю пра́вду кому

srdce: z celého srdceот всего́ се́рдца

udýchaný: celý udýchanýвесь запыха́вшийся

život: po celý životвсю жизнь

bytost: celou svou bytostíвсем свои́м существо́м

čára: vyhrát/prohrát na celé čářeпобеди́ть/проигра́ть по всем статья́м

kolo: křičet na celé koloора́ть во всю гло́тку

nakřivo: Celý nakřivo!Как раз нет!

naruby: obrátit celý dům narubyпереверну́ть весь дом вверх дном

obrátit: obrátit celý byt vzhůru nohamaпереверну́ть всю кварти́ру вверх дном

polámaný: Jsem celý polámaný.Меня́ всего́ лома́ет.

povědět: povědět (celou) pravdu do očíвы́сказать в лицо́ всю пра́вду

pryč: být (celý) pryč z čehoбыть вне себя́ от чего́

rozlámaný: Jsem celý rozlámaný.Меня́ всё те́ло лома́ет.

ty: To jsi celý ty!Э́то на тебя́ похо́же!

věčnost: Čekám celou věčnost.Би́тый час жду.

число́: celé/reálné čísloце́лое/действи́тельное число́

горе́ть: Pacient celý hoří. má vysokou teplotuБольно́й весь гори́т.

душа́: z celého srdce, upřímněот всей души́/всей душо́й

подря́д: celé/plné tři hodinyтри часа́ подря́д

пот: celý zpocenýвесь в поту́

протанцева́ть: protancovat celý večerпротанцева́ть весь ве́чер

разверну́ть: maximalizovat okno, zvětšit okno na celou obrazovku разверну́ть окно́ на весь экра́н

растяну́ть: roztáhnout pozadí na celou obrazovkuрастяну́ть фон на весь экра́н

сиде́ть: trčet/dřepět celý den domaсиде́ть це́лый день до́ма

ваго́н: fůra, celý vagonваго́н и теле́жка

ломо́та: Bolí mne celý člověk.У меня́ ломо́та во всем те́ле.

овца́: Vlk se nažral a koza zůstala celá.И во́лки сы́ты и о́вцы це́лы.

разби́тый: cítit se celý rozlámaný, být strašně unavenýчу́вствовать себя́ разби́тым

растрёпанный: být celý nesvůjбыть в растрёпанных чу́вствах

celý: celý rokвесь/кру́глый год