Hlavní obsah

říct, říci

Dokonavé sloveso

  1. (vyjádřit slovy) сказа́ть, вы́сказать, произнести́Těžko říct.Тру́дно/Сло́жно сказа́ть.říci celou pravdu komuсказа́ть всю пра́вду комуříct svůj názorвы́сказать своё мне́ниеneříct ani slovoни слова́ не вы́молвитьpo pravdě řečenoпо пра́вде говоря́/сказа́тьstručně řečenoко́ротко/коро́че говоря́, одни́м сло́вомupřímně/jednoduše/mírně řečenoоткрове́нно/по́просту/мя́гко говоря́
  2. řekne se hovor.сказа́тьTo se lehko řekne.Легко́ сказа́ть.Tím je vše řečeno.Э́тим всё ска́зано.
  3. řekni, řekněte (pobídka k potvrzení) скажи́(те)
  4. (poručit) сказа́ть, приказа́ть, поручи́ть

Vyskytuje se v

jak: Как сказа́л, так и сде́лал.Jak řekl, tak udělal.

jinak: други́ми слова́ми, ина́че говоря́jinak řečeno

mírně: мя́гко выража́ясьmírně řečeno

naplno: сказа́ть пря́мо чтоříci co naplno

něco: сказа́ть ли́шнееříct něco nepatřičného

než: (так бы́стро,) что а́хнуть не успе́ешь(tak rychle,) než bys řekl švec

obecně: вообще́ говоря́obecně řečeno

po: по пра́вде говоря́, по пра́вде сказа́тьpo pravdě řečeno

pravda: по пра́вде говоря́, пра́вду говоря́, открове́нно говоря́po pravdě řečeno

upřímně: открове́нно говоря́upřímně řečeno

cokoli: Что́ ни скажу́...Ať řeknu cokoliv...

děkovat: Ни спаси́бо не сказа́л.Neřekl ani děkuji.

hlupák: Они́ вас, мя́гко говоря́, вы́ставили дурако́м.Udělali z vás, mírně řečeno, hlupáka.

kolik: Вы не подска́жете кото́рый час?Můžete mi říci kolik je hodin?

okraj: заме́тить в ско́бкахříci jen na okraj

pomáhat: Помога́ет посто́льку поско́льку.Pomáhá jen aby se neřeklo.

prosit: Поми́луй, кто тебе́ э́то сказа́л?Kdo ti to, prosím tě, řekl?

říct si: попроси́ть еду́říct si o jídlo

úvod: предпосла́тьříci na úvod

v, ve: В при́нципе/су́щности/основно́м всё бы́ло ска́зано.V podstatě bylo vše řečeno.

vypláznout: Вы́суньте язы́к и скажи́те А.Vyplázněte jazyk a řekněte Á.

vytáčka: сказа́ть без увёртокříci bez vytáček

dva, dvě: сказа́ть в двух слова́хříci dvěma slovy krátce

obal: сказа́ть пря́мо, сказа́ть без обиняко́вříci bez obalu

obhajoba: сказа́ть что в свою́ защи́туříci co na svou obhajobu

od, ode: сказа́ть открове́нноříct od plic

plíce: Она́ сказа́ла ему́ э́то открове́нно.Řekla mu to od plic.

rovina: сказа́ть напрями́кříci co na rovinu

švec: в два счёта, не успе́л сло́ва сказа́тьnež bys řekl švec

tak: так сказа́ть...abych tak řekl...

těžce: Тру́дно сказа́ть.Těžko říct.

гру́бо: гру́бо говоря́přibližně řečeno, tak říkajíc

ли́шний: сказа́ть ли́шнееříct až moc, říct něco nepatřičného

ска́зываться: Ско́ро ска́зка ска́зывается, да не ско́ро де́ло де́лается.Pěkně se to řekne, ale hůř udělá.

со́бственно: со́бственно говоря́po pravdě, přesněji řečeno

чи́стый: сказа́ть от чи́стого се́рдцаříci upřímně

ко́ротко: ко́ротко говоря́stručně řečeno, zkrátka

мя́гко: мя́гко говоря́/выража́ясьmírně řečeno

напрями́к: сказа́ть напрями́кříct na plnou pusu/bez obalu

не́чего: Мне не́чего тебе́ сказа́ть.Nemám ti co říct.

ну: Ну-ка, расскажи́.No tak, řekni.

своё: Я своё уже́ сказа́л.Své už jsem řekl.

сло́жно: Сло́жно сказа́ть.Těžko říct.

спаси́бо: Спаси́бо не сказа́л.Neřekl ani děkuji.

тру́дно: тру́дно сказа́тьtěžko říct

ута́йка: сказа́ть без ута́йкиříct otevřeně/na rovinu

че́стно: е́сли че́стноupřímně řečeno

что: Сказа́л так ти́хо, что никто́ не услы́шал.Řekl to tak tiše, že ho nikdo neslyšel.

шу́тка: сказа́ть что в шу́ткуříci co žertem

легко́: Легко́ сказа́ть!To se lehko řekne!

ско́бка: заме́тить в ско́бкахzmínit mimochodem, říci jen na okraj

удо́бно: Удо́бно ли э́то сказа́ть?Je vůbec vhodné to říct?, Hodí se to říct?

říct: сказа́тьřekne se