Hlavní obsah

říct, říci

Dokonavé sloveso

  1. (vyjádřit slovy) сказа́ть, вы́сказать, произнести́, вы́молвитьTěžko říct.Тру́дно/Сло́жно сказа́ть.říci celou pravdu komuсказа́ть всю пра́вду комуříct svůj názorвы́сказать своё мне́ниеneříct ani slovoни слова́ не вы́молвитьpo pravdě řečenoпо пра́вде говоря́/сказа́тьstručně řečenoко́ротко/коро́че говоря́, одни́м сло́вомupřímně/jednoduše/mírně řečenoоткрове́нно/по́просту/мя́гко говоря́
  2. řekne se hovor.сказа́тьTo se lehko řekne.Легко́ сказа́ть.
  3. přen.(jinak než řečí) сказа́ть, промо́лвить, вы́разить
  4. (vyjádřit se) сказа́ть, вы́сказать, вы́разитьTo bych řekl!Я́сное де́ло!, Э́то уж будь уве́рен!Tím je vše řečeno.Э́тим всё ска́зано.
  5. řekni, řekněte (pobídka k potvrzení) скажи́(те)
  6. (poručit) сказа́ть, приказа́ть, поручи́ть
  7. (vyzradit) сказа́ть, проговори́тьсяhovor. проболта́ться

Vyskytuje se v

jak: Как сказа́л, так и сде́лал.Jak řekl, tak udělal.

jinak: други́ми слова́ми, ина́че говоря́jinak řečeno

mírně: мя́гко выража́ясьmírně řečeno

naplno: сказа́ть пря́мо чтоříci co naplno

něco: сказа́ть ли́шнееříct něco nepatřičného

než: (так бы́стро,) что а́хнуть не успе́ешь(tak rychle,) než bys řekl švec

obecně: вообще́ говоря́obecně řečeno

po: по пра́вде говоря́, по пра́вде сказа́тьpo pravdě řečeno

pravda: по пра́вде говоря́, пра́вду говоря́, открове́нно говоря́po pravdě řečeno

upřímně: открове́нно говоря́upřímně řečeno

děkovat: Ни спаси́бо не сказа́л.Neřekl ani děkuji.

hlupák: Они́ вас, мя́гко говоря́, вы́ставили дурако́м.Udělali z vás, mírně řečeno, hlupáka.

kolik: Вы не подска́жете кото́рый час?Můžete mi říci kolik je hodin?

okraj: заме́тить в ско́бкахříci jen na okraj

pomáhat: Помога́ет посто́льку поско́льку.Pomáhá jen aby se neřeklo.

prosit: Поми́луй, кто тебе́ э́то сказа́л?Kdo ti to, prosím tě, řekl?

říct si: попроси́ть еду́říct si o jídlo

úvod: предпосла́тьříci na úvod

v, ve: В при́нципе/су́щности/основно́м всё бы́ло ска́зано.V podstatě bylo vše řečeno.

vypláznout: Вы́суньте язы́к и скажи́те А.Vyplázněte jazyk a řekněte Á.

vytáčka: сказа́ть без увёртокříci bez vytáček

dva, dvě: сказа́ть в двух слова́хříci dvěma slovy krátce

obal: сказа́ть пря́мо, сказа́ть без обиняко́вříci bez obalu

obhajoba: сказа́ть что в свою́ защи́туříci co na svou obhajobu

od, ode: сказа́ть открове́нноříct od plic

plíce: Она́ сказа́ла ему́ э́то открове́нно.Řekla mu to od plic.

rovina: сказа́ть напрями́кříci co na rovinu

servítek: па́ру ла́сковых сказа́тьříci bez servítků

švec: в два счёта, не успе́л сло́ва сказа́тьnež bys řekl švec

tak: так сказа́ть...abych tak řekl...

těžce: Тру́дно сказа́ть.Těžko říct.

гру́бо: гру́бо говоря́přibližně řečeno, tak říkajíc

ли́шний: сказа́ть ли́шнееříct až moc, říct něco nepatřičného

ска́зываться: Ско́ро ска́зка ска́зывается, да не ско́ро де́ло де́лается.Pěkně se to řekne, ale hůř udělá.

со́бственно: со́бственно говоря́po pravdě, přesněji řečeno

чи́стый: сказа́ть от чи́стого се́рдцаříci upřímně

ко́ротко: ко́ротко говоря́stručně řečeno, zkrátka

мя́гко: мя́гко говоря́/выража́ясьmírně řečeno

напрями́к: сказа́ть напрями́кříct na plnou pusu/bez obalu

не́чего: Мне не́чего тебе́ сказа́ть.Nemám ti co říct.

своё: Я своё уже́ сказа́л.Své už jsem řekl.

сло́жно: Сло́жно сказа́ть.Těžko říct.

спаси́бо: Спаси́бо не сказа́л.Neřekl ani děkuji.

тру́дно: тру́дно сказа́тьtěžko říct

ута́йка: сказа́ть без ута́йкиříct otevřeně/na rovinu

че́стно: е́сли че́стноupřímně řečeno

что: Сказа́л так ти́хо, что никто́ не услы́шал.Řekl to tak tiše, že ho nikdo neslyšel.

шу́тка: сказа́ть что в шу́ткуříci co ze srandy/žertem

друг: Скажи́ мне, кто твой друг, и я скажу́, кто ты.Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi.

легко́: Легко́ сказа́ть!To se lehko řekne!

ско́бка: заме́тить в ско́бкахzmínit mimochodem, říci jen na okraj

удо́бно: Удо́бно ли э́то сказа́ть?Je vůbec vhodné to říct?, Hodí se to říct?

říct: сказа́тьřekne se