Hlavní obsah

naplno, na plno

Vyskytuje se v

отда́ча: с по́лной отда́чейnaplno, na plné obrátky

naplno: рабо́тать с по́лной отда́чейpracovat naplno