Hlavní obsah

úplně

Vyskytuje se v

neúplný: neúplná rodinaнепо́лная семья́

pole: ovládnout (úplně) poleовладе́ть положе́нием

úplný: astron. úplné zatmění Slunceпо́лное со́лнечное затме́ние

jasno: Je úplně jasno.Стои́т я́сная пого́да.

peníze: Jsem úplně bez peněz.Я оста́лся без де́нег., Я на нуле́.

propadnout: úplně propadnoutс тре́ском провали́ться

překroutit: všechno úplně překroutitпереверну́ть всё вверх дном

připadat: Připadám si jako úplný idiot.Я чу́вствую себя́ по́лным идио́том.

volnost: ponechat úplnou volnost komuпредоста́вить кому по́лную свобо́ду

zatmění: úplné/částečné zatmění Slunceпо́лное/части́чное со́лнечное затме́ние

prázdný: Mám úplně prázdnou hlavu.У меня́ в голове́ совсе́м пусто́.

pytel: Je úplně v pytli.Он совсе́м погоре́л.

trop: Je úplně trop.Он гото́в.

отка́з: úplně, na dorazдо отка́за

разоруже́ние: obecné a úplné odzbrojeníвсео́бщее и по́лное разоруже́ние

сирота́: úplný sirotekкру́глый сирота́

верх: bydlet úplně nahoře, bydlet v posledním patřeжить на са́мом верху́

вообще́: úplně zakázatвообще́ запрети́ть

кру́глый: úplný sirotekкру́глый сирота́

оконча́тельно: úplně se uklidnitоконча́тельно успоко́иться

са́мый: úplně na kraji, na samém krajiна са́мом краю́

фуфло́: úplná blbostпо́лное фуфло́

чи́сто: úplnou náhodouчи́сто случа́йно

за́навес: na úplném konciпод за́навес

поню́шка: pro nic za nic zabít ap., úplně zbytečně ztratit ap.ни за поню́шку табаку́

пря́мо: právě naopak, úplně opačněпря́мо противополо́жно

сват: Nemám s ním nic společného., Je mi úplně cizí.Он мне ни сват, ни брат.

сгу́сток: Je úplně nabitý energií.Он - сгу́сток эне́ргии.

тепло́: Je mi to teď úplně jedno.Мне от э́того сейча́с ни тепло́ ни хо́лодно.

úplně: To úplně stačí.Э́то вполне́ доста́точно.