Hlavní obsah

вообще́

Vyskytuje se v

obecně: obecně řečenoвообще́ говоря́

celkem: Je mi to celkem jedno.Мне вообще́ то всё равно́.

jinak: Jak se jinak máte?Как вам вообще́ живётся?

podobat se: Vůbec se mu nepodobá.Он вообще́ на него́ не похо́ж.

ujít: Film celkem ušel.Фильм вполне́ сойдёт., Фильм вообще́ неплохо́й.

kolem: když se to vezme kolem a kolemвообще́ (говоря́), в о́бщем и це́лом