Hlavní obsah

obecně

Příslovce

Vyskytuje se v

obecní: obecní zastupitelstvo/úřadмуниципалите́т

obecný: obecný pojemо́бщее поня́тие

správa: místní/obecní správaме́стное/коммуна́льное управле́ние, муниципалите́т

vyvodit: vyvodit obecné závěry z čehoгенерализи́ровать

obecně: obecně řečenoвообще́ говоря́