Hlavní obsah

obecně

Vyskytuje se v

obecní: муниципалите́тobecní zastupitelstvo/úřad

obecný: о́бщее поня́тиеobecný pojem

správa: ме́стное/коммуна́льное управле́ние, муниципалите́тmístní/obecní správa

vyvodit: генерализи́роватьvyvodit obecné závěry z čeho

гадю́ка: гадю́ка обыкнове́ннаяzmije obecná

ла́сточка: дереве́нская ла́сточкаvlaštovka obecná

разоруже́ние: всео́бщее и по́лное разоруже́ниеobecné a úplné odzbrojení

суре́пица: суре́пица обыкнове́ннаяbarborka obecná

сли́ва: сли́ва колю́чаяtrnka obecná

тако́в: Таково́ о́бщее мне́ние.Takový je (vše)obecný názor.

собира́тельный: в собира́тельном смы́слеsouhrnně, obecně

obecně: вообще́ говоря́obecně řečeno