Hlavní obsah

správa

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (vedení, řízení) управле́ние чем, правле́ние, администри́рование кого/чегоvýp. správa (počítačové) sítěадминистри́рование се́тиekon. nucená správaпринуди́тельное управле́ние
  2. (systém, úřad) (у)правле́ние, администра́ция, ве́домствоmístní/obecní správaме́стное/коммуна́льное управле́ние, муниципалите́тstátní správaгосуда́рственная администра́ция, госуда́рственное управле́ниеveřejná správaобще́ственное управле́ние, публи́чная администра́цияspráva sociálního zabezpečeníдепарта́мент социа́льного обеспе́чения, социа́льное ве́домство
  3. (pečování) управле́ниеspráva budovдомоуправле́ниеspráva silnicуправле́ние автомоби́льных доро́г

Vyskytuje se v

celní: celní správaтамо́женное ве́домство

konkurzní: konkurzní správaко́нкурсное управле́ние

nucený: ekon. nucená správaуправле́ние ко́нкурсной ма́ссой

obecní: obecní správaкоммуна́льное управле́ние

oblastní: oblastní správaрегиона́льная администра́ция

státní: státní správaгосуда́рственная администра́ция, госуда́рственное управле́ние

vedoucí: vedoucí správyнача́льник управле́ния

администри́рование: администри́рование се́тиspráva (počítačové) sítě

власть: ме́стные вла́стиmístní správa

децентрализова́ть: децентрализова́ть управле́ниеdecentralizovat správu