Hlavní obsah

nucený

Vyskytuje se v

porážka: вы́нужденный убо́йnucená porážka

správa: принуди́тельное управле́ниеekon. nucená správa

správce: управля́ющий ко́нкурсной ма́ссойekon. nucený správce

výsek: вы́нужденный убо́й ско́таnucený výsek (dobytka)

nenucený: непринуждённая улы́бкаnenucený úsměv

nutit: заставля́ть кого жени́тьсяnutit koho se oženit

вы́нужденный: вы́нужденный прогу́лnucená dovolená

ка́торжный: ка́торжные рабо́тыnucené práce

принуди́тельный: принуди́тельные рабо́тыnucené práce

nucený: принуди́тельные рабо́тыnucené práce