Hlavní obsah

vedení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (spojovací zařízení) про́вод, ли́нияplynové vedeníгазопрово́дelektrické vedeníэлектропро́водtrolejové vedeníвозду́шная конта́ктная сетьkabelové vedeníка́бельная ли́ния
  2. (vedoucí orgány, lidé) руково́дство, нача́льствоvedení podnikuруково́дство заво́да
  3. (činnost vedoucích) руково́дствоpod vedenímпод руково́дством
  4. (starání se, řízení) веде́ниеvedení účetnictvíведе́ние бухгалте́рииvedení domácnostiведе́ние дома́шнего хозя́йства
  5. (postavení v čele) ли́дерствоsport. být ve vedeníбыть впереди́

Vyskytuje se v

vést: vést co v patrnostiиме́ть в виду́, учи́тывать что

fiktivní: fiktivní lidé, vedení v evidenciмёртвые ду́ши

jednání: vést jednáníвести́ перегово́ры

odstranit: odstranit koho z vedeníотстрани́ть кого от кома́ндования

válka: vyhlásit/vést válkuобъяви́ть/вести́ войну́

vést se: Jak se ti vede?Как (твои́) дела́?, Как пожива́ешь?

vyšetřování: vést/nařídit vyšetřováníвести́/наряди́ть сле́дствие

záznam: vést (si) přesné záznamy o kom/čemвести́ то́чные за́писи о ком/чём

živobytí: vést trudné živobytíвлачи́ть жа́лкое существова́ние

dlouhý: Má dlouhé vedení.До него́ не сра́зу дохо́дит.

nikam: To nikam nevede.Э́то никуда́ не годи́тся.

pořád: vést pořád svouбеспреста́нно повторя́ть одно́ и то же

poustevnický: vést poustevnický životвести́ отше́льнический о́браз жи́зни

tam: jít tam, kam oči vedouидти́ туда́, куда́ глаза́ глядя́т

вести́: vést válku, válčit, bojovatвести́ войну́

рука́: vést za ruku, ochraňovat kohoвести́ за́ руку

война́: vést válkuвести́ войну́

впереди́: být ve vedení быть впереди́

кома́нда: pod vedenímпод кома́ндой

руководи́ть: vést (zájmový) kroužekруководи́ть кружко́м

связа́ть: Spojte mě s vaším vedením.Свяжи́те меня́ с ва́шим руково́дством.

секре́тный: vést tajná jednáníпроводи́ть секре́тные перегово́ры

дуде́ть: vést pořád svouдуде́ть в одну́ дуду́

vedení: plynové vedeníгазопрово́д