Hlavní obsah

záznam

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (zápis) за́пись(krátký) отме́тка(oficiální) протоко́лzáznam v rejstříku trestůсуди́мость
  2. záznamy (soubor zápisů) за́писи, материа́лы, сводvést (si) přesné záznamy o kom/čemвести́ то́чные за́писи о ком/чём
  3. (zachycení jevu, děje ap.) за́письdigitální záznamцифрова́я за́письzvukový záznamзвукоза́пись, звукова́я за́пись

Vyskytuje se v

zvukový: звукоза́письzvukový záznam

pořizovat: наи́грыватьpořizovat zvukový záznam

přehrát: проигра́ть за́письpřehrát záznam

vysílat: трансли́ровать/передава́ть в прямо́м эфи́ре/в за́писиvysílat živě/ze záznamu

zařízení: звукозапи́сывающий аппара́тzařízení pro záznam zvuku

суди́мость: име́ть суди́мостьmít záznam, být (v minulosti) trestán

záznam: суди́мостьzáznam v rejstříku trestů