Hlavní obsah

zařízení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (mechanismus) устро́йство, устано́вка, обору́дованиеčisticí zařízeníочисти́тельная устано́вка, очи́стное сооруже́ниеzařízení pro záznam zvukuзвукозапи́сывающий аппара́тbezpečnostní zařízeníохра́нная систе́ма, предохрани́тельное устро́йствоčtecí zařízení (pro karty)счи́тывающее устро́йство (для карт)poplašné zařízeníустро́йство авари́йной сигнализа́ции, сигнализа́торmotor. tažné zařízení za autoфарко́п
  2. (bytu ap.) обстано́вка, обору́дование, меблиро́вкаstylové zařízení bytuсти́льная обстано́вка кварти́ры
  3. (instituce) учрежде́ние, заведе́ние, организа́цияkulturní zařízeníкульту́рное учрежде́ниеzdravotnické zařízeníмедучрежде́ниеškolské zařízeníуче́бное заведе́ние

Vyskytuje se v

čtecí: чита́льный аппара́тčtecí zařízení

nabíjecí: заря́дное устро́йствоnabíjecí zařízení

periferní: перифери́йное устро́йствоvýp. periferní zařízení

sociální: санита́рный у́зел, сану́зелstav. sociální zařízení WC, sprcha ap.

strojní: маши́нное обору́дованиеstrojní zařízení

tažný: фарко́пtažné zařízení za auto

zařízení: охра́нная систе́ма, предохрани́тельное устро́йствоbezpečnostní zařízení

bezpečnostní: охра́нная систе́маbezpečnostní zařízení

filtrační: фильтрацио́нное обору́дованиеfiltrační zařízení

nápravný: исправи́тельно-трудово́е учрежде́ниеnápravné zařízení

pokoj: мебли́рованная ко́мнатаzařízený pokoj

poplašný: сигна́льное устро́йствоpoplašné zařízení

rekreační: дом о́тдыхаrekreační zařízení

splachovací: кно́пка/па́нель/кла́виша смы́ва, смывно́е устро́йствоsplachovací zařízení

zdravotnický: учрежде́ние здравоохране́нияzdravotnické zařízení

заря́дный: заря́дное устро́йствоnabíječka, nabíjecí zařízení

о́тдых: Дом о́тдыхаrekreační zařízení, zotavovna

обору́довать: обору́довать мастерску́юzařídit dílnu

zařídit: uspořádat устро́итьzařídit (si)