Hlavní obsah

vybavení

Vyskytuje se v

programový: výp. programové vybavení počítačeпрогра́ммные сре́дства компью́тера

byt: vybavení bytuобстано́вка кварти́ры

pořídit: pořídit si vybavení domácnostiобзавести́сь хозя́йством

snowboardový: snowboardové vybaveníсноуборди́ческий снаряже́ние

всплыть: vytanout na mysli, vybavit seвсплыть в па́мяти

vybavení: motor. základní/doplňkové/standardní vybavení (auta)ба́зовая/дополни́тельная/станда́ртная комплекта́ция