Hlavní obsah

zařízení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (mechanismus) устро́йство, устано́вка, обору́дованиеčisticí zařízeníочисти́тельная устано́вка, очи́стное сооруже́ниеzařízení pro záznam zvukuзвукозапи́сывающий аппара́тbezpečnostní zařízeníохра́нная систе́ма, предохрани́тельное устро́йствоčtecí zařízení (pro karty)счи́тывающее устро́йство (для карт)poplašné zařízeníустро́йство авари́йной сигнализа́ции, сигнализа́торmotor. tažné zařízení za autoфарко́п
  2. (bytu ap.) обстано́вка, обору́дование, меблиро́вкаstylové zařízení bytuсти́льная обстано́вка кварти́ры
  3. (instituce) учрежде́ние, заведе́ние, организа́цияkulturní zařízeníкульту́рное учрежде́ниеzdravotnické zařízeníмедучрежде́ниеškolské zařízeníуче́бное заведе́ние

Vyskytuje se v

čtecí: čtecí zařízeníчита́льный аппара́т

nabíjecí: nabíjecí zařízeníзаря́дное устро́йство

periferní: výp. periferní zařízeníперифери́йное устро́йство

sociální: stav. sociální zařízení WC, sprcha ap.санита́рный у́зел, сану́зел

strojní: strojní zařízeníмаши́нное обору́дование

tažný: tažné zařízení za autoфарко́п

zařízení: bezpečnostní zařízeníохра́нная систе́ма, предохрани́тельное устро́йство

bezpečnostní: bezpečnostní zařízeníохра́нная систе́ма

filtrační: filtrační zařízeníфильтрацио́нное обору́дование

nápravný: nápravné zařízeníисправи́тельно-трудово́е учрежде́ние

pokoj: zařízený pokojмебли́рованная ко́мната

poplašný: poplašné zařízeníсигна́льное устро́йство

rekreační: rekreační zařízeníдом о́тдыха

splachovací: splachovací zařízeníкно́пка/па́нель/кла́виша смы́ва, смывно́е устро́йство

zdravotnický: zdravotnické zařízeníучрежде́ние здравоохране́ния

zařídit: zařídit (si)uspořádat устро́ить