Hlavní obsah

zařízení

Vyskytuje se v

čtecí: чита́льный аппара́тčtecí zařízení

nabíjecí: заря́дное устро́йствоnabíjecí zařízení

periferní: перифери́йное устро́йствоvýp. periferní zařízení

sociální: санита́рный у́зел, сану́зелstav. sociální zařízení WC, sprcha ap.

strojní: маши́нное обору́дованиеstrojní zařízení

tažný: фарко́пtažné zařízení za auto

zařízení: охра́нная систе́ма, предохрани́тельное устро́йствоbezpečnostní zařízení

bezpečnostní: охра́нная систе́маbezpečnostní zařízení

filtrační: фильтрацио́нное обору́дованиеfiltrační zařízení

nápravný: исправи́тельно-трудово́е учрежде́ниеnápravné zařízení

pokoj: мебли́рованная ко́мнатаzařízený pokoj

poplašný: сигна́льное устро́йствоpoplašné zařízení

rekreační: дом о́тдыхаrekreační zařízení

splachovací: кно́пка/па́нель/кла́виша смы́ва, смывно́е устро́йствоsplachovací zařízení

zdravotnický: учрежде́ние здравоохране́нияzdravotnické zařízení

заря́дный: заря́дное устро́йствоnabíječka, nabíjecí zařízení

о́тдых: Дом о́тдыхаrekreační zařízení, zotavovna

обору́довать: обору́довать мастерску́юzařídit dílnu

zařídit: uspořádat устро́итьzařídit (si)