Hlavní obsah

pokoj

Podstatné jméno, rod mužský

Podstatné jméno, rod mužský

  • místnostко́мната(v hotelu) но́мер(nemocniční) пала́таdvoulůžkový pokoj v hoteluдвухме́стный но́мер, но́мер на двои́хzařízený pokojмебли́рованная ко́мнатаMáte volný pokoj?У вас есть свобо́дный но́мер?Pokoj k pronajmutí.Сдаётся ко́мната.obývací pokojжила́я/о́бщая ко́мната, гости́наяdětský pokojде́тская (ко́мната)

Vyskytuje se v

dětský: dětský pokojде́тская (ко́мната)

odpočívat: euf. Ať odpočívá v pokoji!Мир пра́ху его́!

pokoj: obývací pokojжила́я/о́бщая ко́мната, гости́ная

volný: volný pokojсвобо́дный но́мер

hotel: objednat si pokoj v hoteluзаказа́ть но́мер в гости́нице

hotelový: hotelový pokoj(гости́ничный) но́мер

: Dej mi pokoj!Оста́вь меня́ в поко́е!

jednolůžkový: jednolůžkový pokojодноме́стный но́мер, но́мер на одного́

krát: pokoj dva krát dva metryко́мната два на два ме́тра

mít: Byt má pět pokojů.В кварти́ре пять ко́мнат.

nechat: Nechte mě na pokoji.Оста́вьте меня́ в поко́е.

obývací: obývací pokojжила́я ко́мната, гости́ная

oddělený: oddělený pokojосо́бая ко́мната

pronajmutí: pokoj k pronajmutíсдаётся ко́мната

přecházet: přecházet po pokojiходи́ть по ко́мнате

přidělení: přidělení čísla (pokoje)назначе́ние но́мера

rezervovat: rezervovat pokoj v hoteluзаброни́ровать но́мер в гости́нице

roh: v rohu pokojeв углу́ ко́мнаты

rozházet: rozházet oblečení po pokojiразброса́ть оде́жду по ко́мнате

světlý: světlý pokojсве́тлая ко́мната

táhnout: Do pokoje táhne.В ко́мнате сквози́т.

výhled: pokoj s výhledem na mořeко́мната с ви́дом на мо́ре

dát: Dej mi pokoj!Оста́вь меня́ в поко́е!

боково́й: vedlejší pokojбокова́я ко́мната

вид: pokoj s výhledem na mořeко́мната с ви́дом на мо́ре

гости́ница: objednat si pokoj v hoteluзаказа́ть но́мер в гости́нице

двухме́стный: dvoulůžkový pokoj v hoteluдвухме́стный но́мер

жило́й: obývací pokojжила́я ко́мната

коню́шня: Co to je za chlívek ve tvém pokoji?Что за коню́шня у тебя́ в ко́мнате?

но́мер: dvoulůžkový pokojдвухме́стный но́мер

одноме́стный: jednolůžkový pokojодноме́стный но́мер

осо́бый: oddělený pokojосо́бая ко́мната

оста́вить: nechat koho na pokoji, nerušit kohoоста́вить кого в поко́е

отвяза́ться: Neotravuj (mě)!, Nech mě na pokoji!Отвяжи́сь от меня́!

отста́ть: Neotravuj mě!, Dej mi pokoj!Отста́нь от меня́!

поко́й: nechat koho na pokoji, dát komu pokojоста́вить кого в поко́е

све́тлый: světlý pokojсве́тлая ко́мната

спа́льня: dětský pokojде́тская спа́льня

бронево́й: pancéřový vůzбронево́й автомоби́ль

ваго́н: motorový vůzмото́рный ваго́н

рестора́н: jídelní vůzваго́н-рестора́н

бузина́: jeden o koze, druhý o vozeв огоро́де бузина́, а в Кие́ве дя́дька

колесо́: být jako páté kolo u vozuпя́тое колесо́ в теле́ге

cisternový: cisternový vůzавтоцисте́рна

chladírenský: chladírenský vůzрефрижера́тор

jídelní: jídelní vůzваго́н-рестора́н

lůžkový: lůžkový vůzспа́льный ваго́н

místenkový: místenkový vůzплацка́ртный ваго́н

první: vůz první třídyмя́гкий ваго́н

přenosový: přenosový vůzПТС, передвижна́я телевизио́нная ста́нция

restaurační: restaurační vůzваго́н-рестора́н

spací: spací vůzспа́льный ваго́н

stěhovací: stěhovací vůzфурго́н, мебелово́з

u: páté kolo u vozuпя́тое колесо́ в теле́ге

vůz: popelářský vůzмусорово́з

hever: nadzdvihnout vůz heveremподня́ть маши́ну домкра́том

kropicí: kropicí vůzполи́вочная маши́на

lehátkový: žel. lehátkový vůzспа́льный ваго́н

obrněný: obrněný vůzброневи́к

pancířový: pancéřový vůzброниро́ванный автомоби́ль

posypový: posypový vůzразбра́сыватель со́ли и пе́ска

předváděcí: předváděcí vůzшоу-ка́р

servisní: servisní vůzавтомоби́ль техпо́мощи

užitkový: užitkový vůzкомме́рческий автомоби́ль

zadek: zadek vozuзад автомоби́ля

železniční: železniční přejezd/doprava/most/trať/vůzжелезнодоро́жный перее́зд/тра́нспорт/мост/путь/ваго́н

kolo: páté kolo u vozuпя́тое колесо́ в теле́ге

koza: Já o voze a ty o koze.Ты ему́ про Фо́му, он тебе́ про Ерёму.

o: Já o koze, ty o voze.Я тебе́ про Фо́му, а ты мне про Ерёму.

pátý: být páté kolo u vozu zbytečný, nepotřebnýбыть пя́тым колесо́м в теле́ге