Hlavní obsah

но́мер

Podstatné jméno, rod mužský-а; -а́, -о́в

  1. číslo lístku, auta ap.доба́вочный но́мер(telefonní) klapkaидентификацио́нный но́мер налогоплате́льщикаdaňové identifikační číslo, DIČ идентификацио́нный но́мер организа́цииidentifikační číslo organizace, IČOно́мер телефо́наtelefonní číslo
  2. číslo dům ap., výtisk časopisu ap.Вот идёт мой но́мер.Už mi jede tramvaj.
  3. velikost, číslo kalhot, obuvi ap.
  4. pokoj v hotelu ap.двухме́стный но́мерdvoulůžkový pokoj
  5. číslo (programu), vystoupení, výstup

Vyskytuje se v

вы́кинуть: vyvést pěkný kousekвы́кинуть но́мер

набра́ть: vytočit (telefonní) čísloнабра́ть но́мер

нало́говый: daňové identifikační čísloидентификацио́нный нало́говый но́мер

регистрацио́нный: registrační čísloрегистрацио́нный но́мер

гости́ница: objednat si pokoj v hoteluзаказа́ть но́мер в гости́нице

двухме́стный: dvoulůžkový pokoj v hoteluдвухме́стный но́мер

люкс: luxusní apartmáно́мер люкс

одноме́стный: jednolůžkový pokojодноме́стный но́мер

сери́йный: sériové čísloсери́йный но́мер

оди́ннадцатый: jet pěškobusem jít pěškyна оди́ннадцатом но́мере е́хать

шестна́дцать: iron. Nejsi v pořadí., Klídek, tvůj čas přijde.Твой но́мер шестна́дцать.

číslo: telefonní čísloно́мер телефо́на

daňový: daňové identifikační čísloидентификацио́нный нало́говый но́мер

hřeb: zlatý hřeb večera ap.коро́нный но́мер

identifikační: daňové identifikační číslo DIČидентификацио́нный но́мер налогоплате́льщика, ИНН

jednací: číslo jednacíисходя́щий но́мер

omyl: Promiňte, to je omyl. při telefonováníИзвини́те, я оши́бся но́мером.

rodný: rodné čísloидентификацио́нный но́мер

startovní: sport. startovní čísloста́ртовый но́мер

volný: volný pokojсвобо́дный но́мер

domovní: domovní čísloно́мер до́ма

evidenční: evidenční čísloучётный но́мер

hotel: objednat si pokoj v hoteluзаказа́ть но́мер в гости́нице

hotelový: hotelový pokoj(гости́ничный) но́мер

inventární: inventární čísloинвента́рный но́мер

jednolůžkový: jednolůžkový pokojодноме́стный но́мер, но́мер на одного́

katalogový: katalogové čísloкатало́жный но́мер

klientský: klientské centrum/čísloклие́нтский це́нтр/но́мер

napsat: napsat si telefonní čísloзаписа́ть но́мер телефо́на

objednací: objednací čísloно́мер зака́за

pokoj: dvoulůžkový pokoj v hoteluдвухме́стный но́мер, но́мер на двои́х

pořadový: pořadové čísloпоря́дковый но́мер

poznamenat: poznamenat si číslo telefonuзаписа́ть но́мер телефо́на

přepsat: přepsat telefonní čísloиспра́вить но́мер телефо́на

přidělení: přidělení čísla (pokoje)назначе́ние но́мера

rezervovat: rezervovat pokoj v hoteluзаброни́ровать но́мер в гости́нице

telefonní: telefonní čísloно́мер телефо́на

volaný: Volané číslo neexistuje.Ва́ми набра́нный но́мер телефо́на не существу́ет.

výstup: sólový výstupсо́льный но́мер

vytočit: vytočit špatné telefonní čísloнабра́ть непра́вильный но́мер

provádět: provádět (pěkné) kouskyвыки́дывать номера́, проде́лывать шту́ки

но́мер: (telefonní) klapkaдоба́вочный но́мер