Hlavní obsah

identifikační

Přídavné jméno

  • опознава́тельный, идентификацио́нныйdaňové identifikační číslo DIČидентификацио́нный но́мер налогоплате́льщика, ИННidentifikační číslo organizace IČOидентификацио́нный но́мер организа́ции, ИНО

Vyskytuje se v

portrét: identifikační portrét pachatele ap.фоторо́бот

karta: identifikační kartaидентификацио́нная ка́рточка

kód: identifikační kódидентификацио́нный код

нало́говый: идентификацио́нный нало́говый но́мерdaňové identifikační číslo

но́мер: идентификацио́нный но́мер налогоплате́льщикаdaňové identifikační číslo, DIČ

но́мер: идентификацио́нный но́мер организа́цииidentifikační číslo organizace, IČO