Hlavní obsah

karta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (hrací) ка́ртаvěštit z karetзагада́ть на ка́ртах
  2. karty (sada karet, hra) ка́ртыhrát kartyигра́ть в ка́рты
  3. (list tvrdého papíru ap.) ка́рта, ка́рточкаidentifikační kartaидентификацио́нная ка́рточкаsport. žlutá/červená kartaжёлтая/кра́сная ка́рточка
  4. (tiskopis) бланк
  5. (kreditní, magnetická ap.) ка́рта, ка́рточкаtelefonní kartaтелефо́нная ка́ртаplatební kartaба́нковская ка́рточка, платёжная ка́ртаvýp. síťová kartaсе́точная ка́ртаpaměťová kartaка́рта па́мятиvýp. grafická kartaграфи́ческий ада́птерmotor. zelená karta pojištěníзелёная ка́рта

Vyskytuje se v

čip: платёжная ка́рта с чи́помplatební karta s čipem

čipový: ка́рта с чи́пом, чипо́вая ка́ртаčipová karta

grafický: графи́ческая ка́рта, видеока́рта, графи́ческий ада́птерvýp. grafická karta

paměťový: ка́рта па́мятиpaměťová karta

platební: (ба́нковская) платёжная ка́рточкаplatební karta

síťový: сетева́я ка́ртаvýp. síťová karta

vykládat: гада́ть на ка́ртахvykládat karty

zařízení: счи́тывающее устро́йство (для карт)čtecí zařízení (pro karty)

zvukový: звукова́я ка́ртаvýp. zvuková karta

akceptovat: приня́ть/принима́ть креди́тную ка́ртуakceptovat platební kartu

aktivovat: активи́ровать сим-ка́ртуaktivovat SIM kartu

balíček: коло́да картbalíček karet

blokace: блокиро́вка ка́ртыblokace (platební) karty

čtečka: картри́дер, счи́тыватель карт па́мятиčtečka paměťových karet

debetní: дебето́вая ка́ртаdebetní (platební) karta

evidenční: учётная ка́ртаevidenční karta

hádat: гада́ть на ка́ртах/по руке́hádat z karet/ruky

hrací: игра́льные ка́ртыhrací karty

hrát: игра́ть в ша́хматы/ка́ртыhrát šachy/karty

kreditní: креди́тная ка́ртаkreditní karta

magnetický: магни́тная ка́ртаmagnetická karta

mastit: ре́заться в ка́ртыmastit karty

platit: плати́ть бума́жками/ка́рточкой/по ве́кселюplatit bankovkami/kartou/směnkou

prohrát: проду́ть кого/чтоhovor. prohrát v kartách

tahat: тяну́ть ка́ртуtahat si kartu

vyfasovat: получи́ть жёлтую ка́рточкуvyfasovat žlutou kartu

vytáhnout: вы́тянуть ка́рту/лотере́йный биле́тvytáhnout (si) kartu/los

zablokovat: заблоки́ровать ка́рту в слу́чае её уте́риzablokovat kartu v případě její ztráty

zaplatit: оплати́ть нали́чными/ка́ртойzaplatit hotově/kartou

domeček: ру́хнуть как ка́рточный до́микzhroutit se jako domeček z karet

sesypat se: ру́хнуть как ка́рточный до́микsesypat se jako domeček z karet

stůl: откры́ть свои́ ка́ртыvyložit karty na stůl

vsadit: поста́вить всё на одну́ ка́ртуvsadit vše na jednu kartu

ада́птер: сетево́й ада́птерsíťová karta

блокиро́вка: блокиро́вка креди́тной ка́ртыzablokování kreditní karty

загада́ть: загада́ть на ка́ртахvyložit karty, věštit z karet

ка́рта: гада́ть на ка́ртахhádat z karet

ка́рточка: жёлтая/кра́сная ка́рточкаžlutá/červená karta

ка́рточный: ка́рточный до́микdomeček z karet

диско́нтный: диско́нтная ка́ртаslevová karta

платёжный: платёжная ка́рточкаplatební karta

плати́ть: плати́ть ка́ртой/по ка́ртеplatit kartou

старшинство́: по старшинству́podle hodnosti/postavení, karet. podle hodnoty (karet)

karta: жёлтая/кра́сная ка́рточкаsport. žlutá/červená karta