Hlavní obsah

stůl

Podstatné jméno, rod mužský

  • столpsací stůlпи́сьменный столmed. operační stůlоперацио́нный столgastr. švédský stůlшве́дский стол

Vyskytuje se v

švédský: gastr. švédský stůlшве́дский стол

chystat: chystat na stůlсобира́ть на стол

jednací: jednací stůlстол перегово́ров

jídelní: jídelní stůlобе́денный стол

jmenovka: jmenovka na stůlрасса́дочная ка́рточка

kulečníkový: kulečníkový stůlбилья́рдный стол

odejít: odejít od stoluудали́ться от стола́

operační: operační stůlоперацио́нный стол

osoba: stůl pro dvě osobyстол на двои́х

pěst: uhodit pěstí do stoluуда́рить кулако́м по столу́

prostírat: prostírat na stůlнакрыва́ть на стол, сервирова́ть стол

prostřený: prostřený stůlнакры́тый стол

psací: psací stůlпи́сьменный стол

rezervovat: rezervovat stůl v restauraciрезерви́ровать сто́лик в рестора́не

roh: roh stoluу́гол стола́

sednout: sednout (si) ke stoluсесть за стол

třísknout: třísknout pěstí do stoluуда́рить кулако́м по столу́

usednout: usednout za volant/ke stoluсесть за руль/за стол

vstát: vstát od stoluвстать из-за стола́

zadaný: Promiňte, ale tento stůl je zadaný.Извини́те, но э́тот сто́лик за́нят.

zamluvit: zamluvit stůl v restauraciзаказа́ть сто́лик в рестора́не

zasedací: zasedací pořádek hostů u stoluрасса́дка госте́й за столо́м

zvednout se: zvednout se od stoluвстать от стола́

prohýbat se: Stoly se prohýbají pod jídlem.Столы́ ло́мятся от яств.

пи́сьменный: пи́сьменный столpsací stůl

за: сиде́ть за столо́мsedět u stolu

из-под: вы́лезти из-под стола́vylézt zpod stolu

квадра́тный: квадра́тный столčtvercový stůl

на: на столе́na stole

ни́зкий: Э́тот стол мне ни́зок.Ten stůl je pro mě malý/nízký.

обе́денный: обе́денный столjídelní stůl

со: со стола́ze stolu

стол: обе́денный столjídelní stůl

стол: операцио́нный столoperační stůl

убра́ть: убра́ть посу́ду со стола́sklidit ze stolu nádobí