Hlavní obsah

stůl

Podstatné jméno, rod mužský

  • столmed. operační stůlоперацио́нный столpingpongový stůlстол для насто́льного те́ннисаdispečerský stůlдиспе́тчерский пультgastr. švédský stůlшве́дский стол

Vyskytuje se v

švédský: шве́дский столgastr. švédský stůl

chystat: собира́ть на столchystat na stůl

jednací: стол перегово́ровjednací stůl

jídelní: обе́денный столjídelní stůl

jmenovka: расса́дочная ка́рточкаjmenovka na stůl

kulečníkový: билья́рдный столkulečníkový stůl

odejít: удали́ться от стола́odejít od stolu

operační: операцио́нный столoperační stůl

osoba: стол на двои́хstůl pro dvě osoby

pěst: уда́рить кулако́м по столу́uhodit pěstí do stolu

prostírat: накрыва́ть на стол, сервирова́ть столprostírat na stůl

prostřený: накры́тый столprostřený stůl

psací: пи́сьменный столpsací stůl

rezervovat: резерви́ровать сто́лик в рестора́неrezervovat stůl v restauraci

roh: у́гол стола́roh stolu

sednout: сесть за столsednout (si) ke stolu

třísknout: уда́рить кулако́м по столу́třísknout pěstí do stolu

usednout: сесть за руль/за столusednout za volant/ke stolu

vstát: встать из-за стола́vstát od stolu

zadaný: Извини́те, но э́тот сто́лик за́нят.Promiňte, ale tento stůl je zadaný.

zamluvit: заказа́ть сто́лик в рестора́неzamluvit stůl v restauraci

zasedací: расса́дка госте́й за столо́мzasedací pořádek hostů u stolu

zvednout se: встать от стола́zvednout se od stolu

prohýbat se: Столы́ ло́мятся от яств.Stoly se prohýbají pod jídlem.

пи́сьменный: пи́сьменный столpsací stůl

за: сиде́ть за столо́мsedět u stolu

из-под: вы́лезти из-под стола́vylézt zpod stolu

квадра́тный: квадра́тный столčtvercový stůl

на: на столе́na stole

обе́денный: обе́денный столjídelní stůl

со: со стола́ze stolu

стол: обе́денный столjídelní stůl

ту́мба: ту́мба пи́сьменного стола́postranní skříňka se zásuvkami k psacímu stolu

убра́ть: убра́ть посу́ду со стола́sklidit ze stolu nádobí

нож: под ножо́м умере́тьzemřít na (operačním) stole, nepřežít operaci

stůl: операцио́нный столmed. operační stůl