Hlavní obsah

psací

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

stroj: psací strojпи́шущая маши́нка

stůl: psací stůlпи́сьменный стол

potřeba: psací potřebyпи́сьменные принадле́жности

přepsat: přepsat na psacím strojiперепеча́тать

маши́нка: пи́шущая маши́нкаpsací stroj

пи́счий: пи́счие пе́рьяpsací pera

пи́сьменный: пи́сьменный столpsací stůl

пи́сьменный: пи́сьменный прибо́рpsací potřeba

пи́шущий: пи́шущие принадле́жностиpsací potřeby

пи́шущий: пи́шущая маши́н(к)аpsací stroj

принадле́жность: пи́сьменные принадле́жностиpsací potřeby