Hlavní obsah

psaný

Vyskytuje se v

cenný: pošt. cenné psaníце́нное письмо́

navzájem: navzájem si psátперепи́сываться

nepsaný: nepsaný zákonнепи́саный зако́н

psaní: cenné psaníзаказно́е письмо́

pseudonym: psát pod pseudonymemскры́ться под псевдони́мом

zákon: nepsaný zákonнепи́санный зако́н

znalost: znalost čtení a psaníгра́мотность

báseň: psát/recitovat básněписа́ть/деклами́ровать стихи́

dohromady: psát dohromady nebo zvlášťписа́ть сли́тно и́ли разде́льно

inkoust: psát inkoustemписа́ть черни́лами

křída: psát křídou na tabuliписа́ть ме́лом на доске́

naučit se: naučit se číst a psátвы́учиться чита́ть и писа́ть, вы́учиться гра́моте

počet: čtení, psaní a počtyчте́ние, письмо́ и счёт

psaní: psaní si dopisování siперепи́ска

psát: psát na počítačiписа́ть/печа́тать на компью́тере

psát: psát načistoписа́ть на́бело

psát: psát hůlkovým písmemписа́ть прописны́ми бу́квами

psát: Piš čitelně!Пиши́ разбо́рчиво!

psát: psát úlohuде́лать уро́к

psát: psát (si) deníkвести́ дневни́к

psát: psát do šuplíkuписа́ть в стол

správně: Piš správně! podle gram.pravidelПиши́ гра́мотно!

tabule: psát na tabuli školníписа́ть на доске́

zásada: nepsaná zásadaнепи́санное пра́вило

psát: To si piš!Мо́жешь быть уве́рен!

šuplík: psát do šuplíkuписа́ть в стол

владе́ть: владе́ть перо́мumět (dobře) psát

зако́н: непи́саные зако́ныnepsané zákony

писа́ть: писа́ть в столpsát do šuplíku

письмо́: це́нное письмо́cenné psaní

скры́ться: скры́ться под псевдони́момpsát pod pseudonymem

а: Пиши́ ру́чкой, а не карандашо́м.Piš perem, ne tužkou.

дикто́вка: писа́ть под дикто́вкуpsát diktát

дневни́к: вести́/писа́ть дневни́кpsát si deník

исто́рия: писа́ть исто́рию свое́й жи́зниpsát memoáry

писа́ть: писа́ть на́бело/на́черноpsát načisto/nanečisto

писа́ть: писа́ть стихи́skládat/psát básně

чте́ние: учи́ться чте́нию и письму́učit se čtení a psaní