Hlavní obsah

počet

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (množství) коли́чество, число́(bodů ap.) су́ммаpočet obyvatelчи́сленность населе́нияpočet míst k sezeníколи́чество мест для сиде́нияpočet obětíчисло́ жертвpočet bodůсу́мма ба́лловlichý/sudý početнечётное/чётное коли́чество
  2. (početní operace, výpočet) исчисле́ние, вычисле́ние, подсчёт чего
  3. počty hovor.(předmět ve škole) арифме́тикаčtení, psaní a počtyчте́ние, письмо́ и счёт

Vyskytuje se v

sezení: počet míst k sezeníчисло́ мест для сиде́ния

tenzorový: tenzorový početте́нзорное исчисле́ние

úhoz: počet úhozů za minutuколи́чество зна́ков в мину́ту

diferenciální: mat. diferenciální početдифференциа́льное исчисле́ние

omezit: omezit počet účastníkůограни́чить число́ уча́стников

plný: plný počet bodůпо́лное коли́чество очко́в

zhlédnutí: počet zhlédnutíколи́чество просмо́тров

проходно́й: проходно́й баллpotřebný počet bodů, bodové kritérium u přijímacích zkoušek, na školách

балл: су́мма ба́лловpočet bodů

соста́в: в по́лном соста́веv plném počtu

число́: большо́е число́ люде́йvelký počet osob