Hlavní obsah

počet

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (množství) коли́чество, число́(bodů ap.) су́ммаpočet obyvatelчи́сленность населе́нияpočet míst k sezeníколи́чество мест для сиде́нияpočet obětíчисло́ жертвpočet bodůсу́мма ба́лловlichý/sudý početнечётное/чётное коли́чество
  2. (početní operace, výpočet) исчисле́ние, вычисле́ние, подсчёт чего
  3. počty hovor.(předmět ve škole) арифме́тикаčtení, psaní a počtyчте́ние, письмо́ и счёт

Vyskytuje se v

sezení: число́ мест для сиде́нияpočet míst k sezení

tenzorový: те́нзорное исчисле́ниеtenzorový počet

úhoz: коли́чество зна́ков в мину́туpočet úhozů za minutu

diferenciální: дифференциа́льное исчисле́ниеmat. diferenciální počet

omezit: ограни́чить число́ уча́стниковomezit počet účastníků

plný: по́лное коли́чество очко́вplný počet bodů

zhlédnutí: коли́чество просмо́тровpočet zhlédnutí

проходно́й: проходно́й баллpotřebný počet bodů, bodové kritérium u přijímacích zkoušek, na školách

балл: су́мма ба́лловpočet bodů

соста́в: в по́лном соста́веv plném počtu

число́: большо́е число́ люде́йvelký počet osob

počet: нечётное/чётное коли́чествоlichý/sudý počet