Hlavní obsah

rozpočet

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (finance k dispozici) бюдже́тstátní rozpočetгосуда́рственный бюдже́т, госбюдже́тvyrovnaný/schodkový/přebytkový rozpočetсбаланси́рованный/дефици́тный/профици́тный бюдже́т
  2. (předpokládané náklady) сме́та
  3. (plán, úmysl) план, расчёт

Vyskytuje se v

rozpočítat: rozpočítat (se)do skupin ap. раздели́ться

přebytek: fin. přebytek (státního) rozpočtuпрофици́т бюдже́та

státní: státní rozpočetгосбюдже́т, госуда́рственный бюдже́т

deficit: deficit státního rozpočtuдефици́т госуда́рственного бюдже́та

překročení: překročení rozpočtuперерасхо́д бюдже́та

překročit: fin. překročit rozpočetвы́йти из бюдже́та

rodinný: rodinný rozpočetсеме́йный бюдже́т

seškrtat: ekon. seškrtat rozpočetуре́зать бюдже́т

škrt: škrty v rozpočtuсокраще́ние бюдже́та

škrtat: ekon. škrtat v rozpočtuсокраща́ть бюдже́т

úprava: provést úpravy rozpočtuвнести́ попра́вки в бюдже́т

vyrovnat: ekon. vyrovnat rozpočetсбаланси́ровать бюдже́т

čára: udělat komu čáru přes rozpočetсорва́ть пла́ны кого, спу́тать ка́рты кому

бюдже́т: госуда́рственный бюдже́тstátní rozpočet

бюдже́т: семе́йный бюдже́тrodinný rozpočet

бюдже́т: вы́йти из бюдже́таpřekročit rozpočet