Hlavní obsah

překročit

Dokonavé sloveso

  1. (stanovenou mez ap.) превы́сить(termín ap.) просро́чить(zákon ap.) нару́шить чтоpřekročit své pravomociпревы́сить свои́ полномо́чияpřekročit meze slušného chováníперейти́ грани́цы прили́чияpřekročit lhůtu splatnostiпросро́чить платежи́fin. překročit rozpočetвы́йти из бюдже́та
  2. (udělat krok přes) перешагну́ть (че́рез), перейти́ (че́рез)(horský hřeben ap.) перевали́ть чтоpřekročit hraniciперейти́/пересе́чь грани́цуpřekročit práhперешагну́ть поро́г
  3. (dostat se za mezník) превы́сить(určitý věk) перейти́, перевали́ть что за что

Vyskytuje se v

lhůta: просро́чить платежи́překročit lhůtu splatnosti

limit: перейти́ грани́цуpřekročit limit

práh: перешагну́ть поро́гpřekročit práh

бюдже́т: вы́йти из бюдже́таpřekročit rozpočet

поро́г: переступи́ть (че́рез) поро́гpřekročit práh/Rubikon, přen. udělat rozhodující krok

перейти́: перейти́ грани́цуpřekročit hranice

пересе́чь: пересе́чь грани́цуpřekročit hranici

перешагну́ть: перешагну́ть поро́гpřekročit práh

преступи́ть: преступи́ть зако́нpřekročit zákon

ра́мка: вы́йти за ра́мки прили́чияpřekročit hranice slušnosti

сту́кнуть: Ему́ сту́кнуло со́рок.Překročil čtyřicítku., Už mu bylo čtyřicet.

у́хо: Вы́ше лба у́ши не расту́т.Nikdo nepřekročí svůj stín.

překročit: превы́сить свои́ полномо́чияpřekročit své pravomoci