Hlavní obsah

překročení

Vyskytuje se v

lhůta: překročit lhůtu splatnostiпросро́чить платежи́

limit: překročit limitперейти́ грани́цу

práh: překročit práhперешагну́ть поро́г

překročit: překročit své pravomociпревы́сить свои́ полномо́чия

бюдже́т: překročit rozpočetвы́йти из бюдже́та

поро́г: překročit práh/Rubikon, přen. udělat rozhodující krok переступи́ть (че́рез) поро́г

перейти́: překročit hraniceперейти́ грани́цу

пересе́чь: překročit hraniciпересе́чь грани́цу

перешагну́ть: překročit práhперешагну́ть поро́г

преступи́ть: překročit zákonпреступи́ть зако́н

ра́мка: překročit hranice slušnostiвы́йти за ра́мки прили́чия

сту́кнуть: Překročil čtyřicítku., Už mu bylo čtyřicet.Ему́ сту́кнуло со́рок.

у́хо: Nikdo nepřekročí svůj stín.Вы́ше лба у́ши не расту́т.

překročení: překročení plánuперевыполне́ние пла́на