Hlavní obsah

přejít

Dokonavé sloveso

  1. (přes řeku ap.) перейти́, пересе́чьPřejděte ulici.Перейди́те у́лицу.přejít (přes) mostперейти́ че́рез мост
  2. (k nepříteli ap.) перейти́, перебежа́ть
  3. (změnit vlastníka ap.) перейти́, перевести́ (права́), измени́ть
  4. (změnit činnost ap.) перейти́, переключи́ться, уйти́
  5. (v hovoru ap.) перейти́, переключи́ться(do angličtiny ap.) перевести́
  6. (postupně se změnit) перейти́, преврати́ться, (постепе́нно) измени́ться во что
  7. (projít kolem něčeho) пройти́, минова́ть
  8. (zajít dál) пройти́, минова́ть
  9. (nechat bez povšimnutí) обойти́ что, избежа́ть чего
  10. (přestat být pociťován) пройти́, минова́ть, исче́знутьNemoc přešla.Боле́знь прошла́.Přešla mě chuť.У меня́ пропа́ла охо́та.

Vyskytuje se v

defenziva: přejít do defenzivyперейти́ к оборо́не

suchý: přejít suchou nohouпройти́ не замо́чив ног

var: nechat přejít varemпрокипяти́ть, дать прокипе́ть

сло́во: перейти́ от слов к де́луpřejít od slov k činům