Hlavní obsah

projít

Dokonavé sloveso

 1. (dostat se někudy) пройти́
 2. (probrat, prohlédnout) пройти́, просмотре́ть, прогляде́ть, проче́стьprojít textпросмотре́ть текст
 3. (zchodit, procestovat) пройти́, исходи́ть, походи́ть
 4. (proniknout překážkou ap.) пройти́, пронзи́ть
 5. (přejít kolem) пройти́, минова́ть
 6. (být schválený) пройти́Nový zákon neprošel.Но́вый зако́н не прошёл.
 7. (být dovoleno) пройти́, позво́литьVšechno mu projde.Ему́ всё позво́лено.Tohle vám jen tak neprojde!Э́то вам да́ром не пройдёт!
 8. (uspět ve škole) поступи́ть тру́дом), пробра́ться
 9. (podrobit se) пройти́(zkouškou ap.) вы́держать что, подвергну́ться чему
 10. (uplynout, minout) пройти́, проте́чь
 11. (přestát, zažít) прожи́ть

Vyskytuje se v

kolem: projít kolemпройти́ ми́мо

zběžně: zběžně projít očima ap.прогляде́ть

peklo: projít peklem válkyпройти́ (че́рез) ад войны́

а: Půjdeme se projít, co?Пойдём гуля́ть, а?

вне: dostat se mimo pořadí, projít bez frontyпройти́ вне о́череди

позво́лить: Myslí si, že mu všechno projde.Ду́мает, что ему́ всё позво́лено.

projít: projít textпросмотре́ть текст