Hlavní obsah

а

Spojka

  • a, aleПиши́ ру́чкой, а не карандашо́м.Piš perem, ne tužkou.

Částice

  1. co?, ne?Пойдём гуля́ть, а?Půjdeme se projít, co?
  2. hej, ty

Vyskytuje se v

бог: Člověk míní, pánbůh mění.Челове́к предполага́ет, а Бог располага́ет.

ведь: ale vždyťа ведь

ещё: a to, a přitomа ещё

жизнь: do posledního dechu, na život a na smrt bít seне на жи́знь, а на́ смерть

зато́: zato, aleно/а зато́

зна́чит: (a) proto, tudíž, a tedyа зна́чит

и́менно: jmenovitěа и́менно

капе́лла: sborově, bez hudbyа капе́лла

ме́жду: mezitím(а) ме́жду тем

потому́: (a) protoа (и) потому́

проти́вный: v opačném případě(а) в проти́вном слу́чае

ско́рый: přesněji (řečeno)а скоре́е (сказа́ть)

слу́жба: ne z povinnosti, ale z kamarádstvíне в слу́жбу, а в дру́жбу

туда́: běžet/jít někam(а) туда́ же

фурше́т: (jídlo) na vidličku snídaně ap., menší pohoštěníа-ля фурше́т

что: a co má býtа что

зате́м: načež...а зате́м...

а: Půjdeme se projít, co?Пойдём гуля́ть, а?

бурда́: To není polévka, to je břečka.Не суп, а кака́я-то бурда́.

гадю́ка: Není to ženská, ale zmije.Не же́нщина, а гадю́ка.

ра́ньше: Nejprve přemýšlej, potom mluv., Mluviti stříbro, mlčeti zlato.Ра́ньше поду́май, а пото́м говори́.

бровь: trefit do černého, trefit hřebík na hlavičkuпопа́сть не в бровь, а пря́мо в глаз

бузина́: jeden o koze, druhý o vozeв огоро́де бузина́, а в Кие́ве дя́дька

вершки́: Já slíznu smetanu, a ty kyšku.Мне вершки́, а тебе́ корешки́.

воз: záležitost stojí, nehýbe se toа воз и ны́не там

гость: Všude dobře, doma nejlíp.В гостя́х хорошо́, а до́ма лу́чше.

друг: Je lepší mít sto přátel než sto rublů.Не име́й сто рубле́й, а име́й сто друзе́й.

дру́жба: Ne z povinnosti, ale z přátelství!Не в слу́жбу, а в дру́жбу!

ма́сленица: To není život, ale ráj.Не жизнь, а ма́сленица.

ме́тить: Mířil vysoko a padnul hluboko.Ме́тил в воро́ну, а попа́л в коро́ву.

мимо́за: To je ale netýkavka!Не челове́к, а мимо́за!

му́ка: To není život, ale utrpení.Не жизнь, а му́ка.

отре́зать: Dvakrát měř, jednou řež.Семь раз приме́рь, а оди́н отре́жь.

рать: Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.Не хвали́сь, иду́чи на рать, а хвали́сь, иду́чи с ра́ти.

ум: Víc hlav víc ví.Ум хорошо́, а два лу́чше.

boj: boj na život a na smrtборьба́ не на жи́знь, а на́ смерть

vidlička: snídaně na vidličkuза́втрак а-ля́ фурше́т

áčko: chodit do áčkaпосеща́ть класс А

hepatitida: virová hepatitida typu Aви́русный гепати́т ти́па А

jednat: Jak to se mnou jednáš?А как ты со мно́й поступа́ешь?

mušketýr: Dumasovi Tři mušketýřiТри мушкетёра А. Дюма́

vypláznout: Vyplázněte jazyk a řekněte Á.Вы́суньте язы́к и скажи́те А.

doma: Všude dobře, doma nejlépe.В гостя́х хорошо́, а до́ма (всё-таки) лу́чше.

o: Já o koze, ty o voze.Я тебе́ про Фо́му, а ты мне про Ерёму.

oko: mezi čtyřma očimaтет-а-те́т, с гла́зу на глаз

povídat: Povídali, že mu hráli.Говоря́т - кур до́ят, а коро́вы я́йца несу́т.

přece: A přece se točí! výrok G. GalileiА всё-таки она́ ве́ртится!

svědomí: podle svého nejlepšího vědomí a svědomíне за страх, а за со́весть

tělo: To je otázka na tělo.Э́то вопро́с не в бровь, а в глаз., Э́то же о́стрый вопро́с.

vědomí: podle nejlepšího vědomí a svědomíне за страх, а за со́весть

všude: Všude dobře, doma nejlíp.В гостя́х хорошо́, а до́ма лу́чше.

zvítězit: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.Не (ва́жно) победи́ть, а приня́ть уча́стие.