Hlavní obsah

vědomí

Podstatné jméno, rod střední

  1. (stav psychiky) созна́ниеbýt při plném vědomíнаходи́ться в по́лном созна́нииztráta vědomíпоте́ря созна́ния
  2. (vědění) созна́ние чего, чу́вствоvědomí odpovědnostiсозна́ние отве́тственности
  3. (myšlení, jeho výsledky) созна́ниеspolečenské vědomíобще́ственное созна́ниеprávní vědomíправосозна́ние

Vyskytuje se v

pozbýt: pozbýt vědomíпотеря́ть созна́ние, лиши́ться созна́ния

brát: brát na vědomíпринима́ть во внима́ние/к све́дению

nabýt: nabýt vědomíприйти́ в созна́ние

probrat se: probrat se k vědomíприйти́ в себя́

vědomý: být si vědom(ý) čehoотдава́ть себе́ отчёт в чём

ztratit: ztratit vědomíпотеря́ть созна́ние

na: vzít na vědomíприня́ть к све́дению

svědomí: podle svého nejlepšího vědomí a svědomíне за страх, а за со́весть

ве́домо: без моего́ ве́домаbez mého vědomí

па́дать: па́дать в о́бморокomdlévat, ztrácet vědomí

сто́йкий: сто́йкая поте́ря созна́нияtrvalá ztráta vědomí

све́дение: приня́ть к све́дениюvzít na vědomí, hovor. kvitovat

созна́ние: потеря́ть созна́ниеztratit vědomí

созна́ние: прийти́ в созна́ниеnabýt vědomí

услы́шать: Я тебя́ услы́шал.Beru na vědomí.

изве́стность: поста́вить в изве́стностьoznámit, dát na vědomí co

просветле́ть: Созна́ние больно́го просветле́ло.Nemocný nabyl vědomí.