Hlavní obsah

па́дать

Nedokonavé sloveso-аю, -аешь

  1. padat, opadávat o listech ap., spadat o vlasech ap.па́дать в о́бморокomdlévat, ztrácet vědomíпа́дать ду́хомklesat na mysli
  2. padat, snášet se o sněhu, mlze ap.
  3. vypadávat o zubech ap., padat o vlasech ap., pelichat o zvířeti
  4. svažovat se, klesat kopec
  5. на что (při)padat na co na sobotu ap.
  6. на кого/что (do)padat, svítit na koho/co o světle ap.
  7. klesat, snižovat se tlak ap., padat ceny, opadat hladina ap.
  8. (u)padat, zhoršovat se, slábnout vzdělanosti ap.

Vyskytuje se v

нога́: па́дать с ногpadat únavou, necítit nohy

я́блоко: Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.Jablko nepadá daleko od stromu.

akcie: Akcie klesají/stoupají.А́кции па́дают/расту́т.

barometr: Barometr klesá.Баро́метр па́дает.

jít: Cena jde dolů.Цена́ па́дает.

klesat: klesat v očích jinýchпа́дать в глаза́х други́х

klesat: Dolar klesá.До́ллар па́дает.

listí: Listí padá.Ли́стья па́дают.

padat: Opona padá.За́навес па́дает.

padat: Akcie padají.А́кции па́дают.

spadnout: Několikrát denně spadne internet.Интерне́т па́дает по не́скольку раз в день.

únava: padat únavouпа́дать от уста́лости

daleko: Jablko nepadá daleko od stromu.Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.

mysl: (ne)klesat na mysli(не) па́дать ду́хом

padat: Jablko nepadá daleko od stromu.Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.

pýcha: Pýcha předchází pád.Кто высоко́ лета́ет, тот ни́зко па́дает.

strom: Jablko nepadá daleko od stromu.Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.