Hlavní obsah

svědomí

Vyskytuje se v

klidný: s klidným svědomímсо споко́йной со́вестью

zpytovat: zpytovat svědomíиссле́довать (свою́) со́весть

hryzat: Hryže ho svědomí.Его́ му́чит со́весть.

klid: pro klid svědomíдля успокое́ния со́вести

probudit se: Probudilo se v něm svědomí.У него́ просну́лась со́весть.

špatný: špatné svědomíнечи́стая со́весть

trápit se: trápit se výčitkami svědomíму́читься угрызе́ниями со́вести

výčitka: výčitky svědomíугрызе́ния со́вести

vědomí: podle nejlepšího vědomí a svědomíне за страх, а за со́весть

угрызе́ние: výčitky svědomíугрызе́ния со́вести

чи́стый: s čistým svědomímс чи́стой со́вестью

споко́йный: s čistým/klidným svědomímсо споко́йной со́вестью

уко́р: výčitky svědomíуко́ры со́вести

со́весть: výčitky svědomíугрызе́ния со́вести

у́зник: vězeň svědomí odsouzený za své přesvědčení, víru ap.у́зник со́вести

svědomí: podle svého nejlepšího vědomí a svědomíне за страх, а за со́весть