Hlavní obsah

svědomí

Vyskytuje se v

klidný: s klidným svědomímсо споко́йной со́вестью

zpytovat: zpytovat svědomíиссле́довать (свою́) со́весть

hryzat: Hryže ho svědomí.Его́ му́чит со́весть.

klid: pro klid svědomíдля успокое́ния со́вести

probudit se: Probudilo se v něm svědomí.У него́ просну́лась со́весть.

špatný: špatné svědomíнечи́стая со́весть

trápit se: trápit se výčitkami svědomíму́читься угрызе́ниями со́вести

výčitka: výčitky svědomíугрызе́ния со́вести

vědomí: podle nejlepšího vědomí a svědomíне за страх, а за со́весть

угрызе́ние: угрызе́ния со́вестиvýčitky svědomí

чи́стый: с чи́стой со́вестьюs čistým svědomím

споко́йный: со споко́йной со́вестьюs čistým/klidným svědomím

уко́р: уко́ры со́вестиvýčitky svědomí

со́весть: угрызе́ния со́вестиvýčitky svědomí

со́весть: со споко́йной со́вестьюs klidným svědomím

со́весть: поступи́ть по со́вестиjednat podle svého (nejlepšího) svědomí

у́зник: у́зник со́вестиvězeň svědomí odsouzený za své přesvědčení, víru ap.