Hlavní obsah

со́весть

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

со́весть: svoboda vyznáníсвобо́да со́вести

угрызе́ние: výčitky svědomíугрызе́ния со́вести

чи́стый: s čistým svědomímс чи́стой со́вестью

споко́йный: s čistým/klidným svědomímсо споко́йной со́вестью

уко́р: výčitky svědomíуко́ры со́вести

у́зник: vězeň svědomí odsouzený za své přesvědčení, víru ap.у́зник со́вести

klidný: s klidným svědomímсо споко́йной со́вестью

skrupule: bez skrupulíбез вся́ких сомне́ний, бессо́вестно, без зазре́ния со́вести

zpytovat: zpytovat svědomíиссле́довать (свою́) со́весть

hryzat: Hryže ho svědomí.Его́ му́чит со́весть.

klid: pro klid svědomíдля успокое́ния со́вести

probudit se: Probudilo se v něm svědomí.У него́ просну́лась со́весть.

srdce: Nemám to srdce.Мне со́весть не позволя́ет.

špatný: špatné svědomíнечи́стая со́весть

trápit se: trápit se výčitkami svědomíму́читься угрызе́ниями со́вести

výčitka: výčitky svědomíугрызе́ния со́вести

stud: Nemá kouska studu.Ни стыда́, ни со́вести нет у неё.

svědomí: podle svého nejlepšího vědomí a svědomíне за страх, а за со́весть

vědomí: podle nejlepšího vědomí a svědomíне за страх, а за со́весть

сказа́ть: upřímně/po pravdě řečenoсказа́ть по со́вести/пра́вде/че́сти