Hlavní obsah

na

Předložka

 1. (na povrchu) на чём
 2. (na určitém místě) на чём, в чёмzůstat na živuоста́ться в живы́х
 3. (na povrch ap.) на что
 4. (k cíli) на что, в что, за чемjet na horyе́хать в го́ры
 5. (směrem k) к чему, на что
 6. (o dosahu) в досяга́емости кого/чего
 7. (jak daleko ap.) на что
 8. (jakým způsobem) на что, от чего
 9. (s použitím něčeho) на чёмhrát na kytaruигра́ть на гита́ре
 10. (při umocnění) в что
 11. (výsledek děje) на что, до чегоpromoknout na kůžiпромо́кнуть до ни́точки/косте́й
 12. až na (vyjádření výjimky) кро́ме чего, за исключе́нием чего
 13. (určení okamžiku) на чём, в чёмna jařeвесно́й
 14. (doba trvání) на чтоpráce na týdenрабо́та на одну́ неде́лю
 15. (vyjádření předmětu činnosti) о ком/чём, на чём кого/чтоtrvat na svémнаста́ивать на своёмvěřit na slovoве́рить на сло́во
 16. (směřování za účelem) на что, за кого/что чемdát na srozuměnouдать поня́ть комуna příkladк приме́ру, наприме́р
 17. (nacházet se, chystat se ap.) в чёмbýt na dovolenéбыть в о́тпуске

Vyskytuje se v

бе́лый: чёрным по бе́ломуčerné na bílém

больни́чный: быть на больни́чномbýt na nemocenské

борт: на борту́na palubě, na lodi, v letadle

брань: на по́ле бра́ниna bojišti, na bitevním poli

бытово́й: бытовы́е расхо́дыvýdaje na domácnost

ввиду́: име́ть ввиду́mít na mysli

верх: перегово́ры в верха́хjednání na nejvyšší úrovni

вес: приба́вить в ве́сеpřibrat (na váze)

влюби́ться: влюби́ться с пе́рвого взгля́даzamilovat se na první pohled

вспы́шка: вспы́шка на Со́лнцеerupce na Slunci

вступи́ть: вступи́ть на престо́лnastoupit na trůn, začít panovat

вы́йти: выйти́ в светobjevit se, dostat se na veřejnost

вы́пить: вы́пить за здоро́вье/дру́жбуpřipít si na zdraví/přátelství

вы́стрел: на вы́стрелna dostřel

горнолы́жный: горнолы́жный спортsjezd na lyžích

гражда́нский: гражда́нский бракpartnerské soužití, (život) na psí knížku

дели́ть: дели́ть на́двое/попола́мpůlit, dělit na dvě poloviny

для: не для чего́není proč, na nic

долг: жить в долгžít na dluh

жму́рки: игра́ть в жму́ркиhrát na slepou bábu

забы́ть: Забу́дь и ду́мать об э́том.Nesmíš na to ani (po)myslet.

зака́з: под зака́з/на зака́зna zakázku, na objednávku, na míru

зака́т: на зака́те жи́зниna sklonku života

за́лпом: вы́пить за́лпомvypít na ex/naráz

земно́й: земно́й райráj na zemi

избу́шка: избу́шка на ку́рьих но́жкахchaloupka na kuřích nožkách

исто́чник: ссы́лка на исто́чникиodkaz na zdroj informace

ка́нуть: ка́нуть в ве́чностьodejít na věčnost

бага́жник: бага́жник для велосипе́довnosič na kola na auto

баланси́ровать: баланси́ровать на гра́ни конфли́ктаbalancovat na hranici konfliktu

бегу́н: бегу́н на коро́ткие диста́нцииběžec na krátké tratě

бить: бить по воро́тамstřílet na branku

близору́кий: очки́ для близору́кихbrýle na dálku

бок: воро́чаться с бо́ку на́ бокpřevalovat se z boku na bok

бокс: автомоби́льный боксstřešní box (na auto)

босо́й: на бо́су но́гуna boso

бритьё: для бритья́holicí, na holení

бро́ситься: бро́ситься бежа́тьdát se na útěk

брудерша́фт: вы́пить (на) брудерша́фт с кемpřipít si na tykání

буди́льник: завести́ буди́льник на шесть часо́вnastavit budík na šest hodin

в: учи́ться в университе́теstudovat na univerzitě

век: на рубеже́ веко́вna přelomu století

верхо́м: е́хать верхо́м (на ло́шади)jet na koni

взгляд: с пе́рвого взгля́даna první pohled

вздохну́ть: вздохну́ть не́когдаnení čas na odpočinek

вид: на видna pohled

во́здух: вы́йти на во́здухvyjít na vzduch

во́лос: во́лосы бо́брикомvlasy na ježka, ježek o účesu

вообще́: Я вообще́ сего́дня не пойду́ гуля́ть.Dnes v žádném případě nepůjdu na procházku.

воро́та: бить по воро́тамstřílet na bránu

вре́мя: на все времена́na věčné časy

всплыть: всплыть в па́мятиvytanout na mysli, vybavit se

встре́ча: До встре́чи!Na viděnou!

вступле́ние: вступле́ние на престо́лnástup na trůn

вы́бросить: вы́бросить кого на у́лицуvyrazit koho na dlažbu

вы́езд: на вы́ездеvenku, na soupeřově hřišti

вы́кинуть: вы́кинуть на у́лицу когоvyhodit koho na ulici, vyhnat

выключа́ть: Отопле́ние но́чью выключа́ют.Topení se na noc vypíná.

вы́ступить: вы́ступить на заседа́нииpromluvit na zasedání

вытрезви́тель: попа́сть в вытрезви́тельdostat se na záchytku

газ: гото́вить на га́зе/га́зуvařit na plynu na plynovém vařiči

газо́н: По газо́нам ходи́ть воспреща́етсяVstup na trávník zakázán

гармо́шка: игра́ть на гармо́шкеhrát na harmoniku

гастро́ли: выезжа́ть на гастро́лиjet na turné

гель: гель для воло́сgel na vlasy

гололе́дица: На доро́гах гололе́дица.Na cestách je náledí.

го́рло: схвати́ть за го́рлоpřen. dát nůž na krk komu, chytit pod krkem koho, požadovat co od koho

го́род: жить за́ городомžít na předměstí

гость: идти́ в го́стиjít na návštěvu

гриб: ходи́ть за гриба́миchodit na houby

губно́й: губна́я пома́даrtěnka, pomáda na rty

дальнозо́ркий: очки́ для дальнозо́ркихbrýle na blízko

дверь: стуча́ть/долби́ть в дверьklepat/bušit na dveře

дви́гаться: дви́гаться в путьvydávat se na cestu

дво́е: на дво́е су́токna dva dny

держа́ться: держа́ться за до́лжностьlpět na funkci

до: промо́кнуть до косте́йpromoknout na kůži

догоня́лки: игра́ть в догоня́лкиhrát na honěnou

доро́га: спроси́ть доро́гуzeptat se na cestu

дуэ́ль: вы́звать на дуэ́льvyzvat na souboj

е́здить: е́здить в го́стиjezdit na návštěvu, navštěvovat

е́хать: е́хать на велосипе́деjet na kole

ждать: Не заста́вил себя́ до́лго ждать.Nenechal na sebe dlouho čekat.

же́ртва: челове́ческие же́ртвыoběti na životech

жить: жить за чужо́й счётžít na cizí účet

за: о́чередь за тобо́йřada je na tobě

за́втра: отложи́ть дела́ на за́втраodložit věci na zítřek

задержа́ться: задержа́ться в гостя́хpobýt na návštěvě