Hlavní obsah

в

Předložka

  1. v, ve čem, na čemучи́ться в университе́теstudovat na univerzitě
  2. do čeho, na coуе́хать в Сиби́рьodjet na Sibiř
  3. vyjádření určité činnosti, stavu, zpřesnění slovesného významudo čeho, v co
  4. vyjádření vnějšího vzhledu, obalu, oblečenído čeho, v čemконфе́ты в обёрткеbonbony v obalu, balené bonbony
  5. vyjádření množství, rozměru, rozsahu ap.o kom/čem
  6. ve významu časovém, na otázku Kdy?v, o čemв по́лденьv poledne
  7. vyjádření číselných poměrůв три ра́за ме́ньшеtřikrát menší
  8. v adverbiálních výrazechpro, na, jako coв шу́ткуze srandy, pro legraci, žertemв отве́тjako odpověďв по́мощьna pomoc
  9. jako kdo/co

Předložka

  1. в ознаменова́ние чего na počest čeho

Vyskytuje se v

арсена́л: v zásobě koho čí, na skladě, přen. v nabídceв арсена́ле кого чьём

аспе́кт: ve světle nových okolností ap.в аспе́кте

бара́шек: dát úplatekбара́шка в бума́жке дать

бега́: běháním po obchodech ap., pochůzkami, vyřizovánímв бега́х

беда́: smůla je v tom, žeбеда́ в том, что...

бесчу́вствие: v bezvědomí být, ležetв бесчу́вствии

блаже́нный: v blažené nevědomostiв блаже́нном неве́дении

боло́то: k čertu s tebou, táhni k čertuну тебя́ в боло́то

большинство́: ve většině případů, většinouв большинстве́ слу́чаев

буты́лка: vzpouzet se, přen. stavět se na zadní, cukat seлезть в буты́лку

бы́тность: po dobu, v době pobytu, výkonu funkce ap.в бы́тность

в: na počest čehoв ознаменова́ние чего

вбить: vtlouci do hlavy komu coвбить в го́лову

век: navěky, natrvalo, navždy žít, proslavit se ap.в века́х

ве́рить: věřit v Bohaве́рить в Бо́га

весь: celý, stejný jako, úplný kdoвесь в кого

ве́тер: je lehkomyslnýве́тер в голове́ у кого

взять: vzít do svých rukou co záležitost ap.взять в свои́ ру́ки

вид: ve formě, v podobě koho/čeho, jako kdo/coв ви́де кого/чего

вкра́сться: vetřít se do přízně, naklonit si koho lstíвкра́сться в дове́рие

влете́ть: přijít komu draho, stát koho velké penízeвлете́ть кому в копе́ечку

вмени́ть: dát za vinu komu co, obvinit koho z čehoвмени́ть в вину́

вобра́ть: nasát do sebe vzduch zhluboka se nadechnoutвобра́ть в себя́ во́здух

во́зраст: stát se dospělým, dospětвойти́ в во́зраст

воплоти́ть: realizovat, uskutečnit, uvést do životaвоплоти́ть в жизнь что

вор: boss, kmotrвор в зако́не

вы́йти: odejít do důchoduвы́йти в отста́вку

вы́сший: nanejvýš, nejvyšší měrou, velmiв вы́сшей сте́пени

глаз: padnout komu do okaбро́ситься кому в глаза́

глубина́: v dávné minulostiв глубине́ веко́в

госуда́рство: stát ve státěгосуда́рство в госуда́рстве

грусть: (být) smutný, (mít) smutek(быть) в грустя́х кто

дверь: bydlet hned vedleжить дверь в дверь

действи́тельность: ve skutečnostiв действи́тельности

де́ло: Věc se má tak, že..., Jedná se o to, že...Де́ло состои́т/заключа́ется в том, что...

день: na den (přesně), přesně v den čehoдень в день

деся́тка: v první desítce (nejlepších)в пе́рвой деся́тке кто/что

добавле́ние: jako dodatek k čemuв добавле́ние к чему

долг: být zavázán komuв долгу́

дополне́ние: navíc, ještě ke komu/čemu, kromě koho/čehoв дополне́ние к чему

доста́ток: dost, dostatečněв доста́тке

дура́к: karetní hra Macaoв дура́ка

дух: mít dobrou náladu, být dobře naloženбыть в ду́хе

дым: dočista, úplněв дым

живо́й: mezi živýmiв живы́х

жизнь: ani za nic, nikdy v životěни в жизнь

заби́ть: vzít si do hlavy coзаби́ть себе́ в го́лову что

зави́симость: v souvislosti s čím, podle čehoв зави́симости от чего

заго́н: v opovržení, odstrčený, zanedbanýв заго́не кто/что

заключе́ние: na závěr, závěremв заключе́ние

закры́тый: uvnitř, v místnosti, pod střechouв закры́том помеще́нии

запусти́ть: zahájit výrobu, začít vyrábět, uvést do výrobyзапусти́ть в произво́дство

заты́лок: dýchá na záda, šlape na paty kdo komuв заты́лок ды́шит кто кому

знак: na znamení čehoв знак чего

из: rok co rok, každý rokиз го́да в год

избы́ток: hodně, (až) moc, přespřílišв избы́тке кого/чего

интере́с: кого/чего v zájmu koho/čeho věci, školy ap.в интере́сах

ито́г: na závěr, jako výsledek, nakonecв (коне́чном) ито́ге

кало́ши: přivést do úzkýchпосади́ть в кало́шу кого

кану́н: den před čím, přen. v předvečer čehoв кану́н чего

ка́нуть: jako by se voda zavřela nad kým/čímкак в воду́ ка́нул кто

ка́чество: jako kdo/co, v roli koho/čehoв ка́честве кого/чего

квадра́т: na druhou, dvojnásobněв квадра́те

колесо́: být v jednom kole, neustále spěchatкружи́ться как бе́лка в колесе́

коне́ц: nakonec, konečně, na závěrв конце́ концо́в

коне́чный: konec konců, na závěrв коне́чном счёте

коридо́р: ve vládních kruzíchв коридо́рах вла́сти

кот: zajíc v pytliкот в мешке́

курс: (být) v obraze, mít přehled(быть) в ку́рсе чего

лад: čistě, harmonickyв лад

ладо́ши: tleskat komu uznale, do taktu ap., vytleskávat rytmus ap.в ладо́ши хло́пать/бить/ударя́ть

ла́душки: dělat paci paci s dítětemв ла́душки игра́ть

лоб: čelně, přímoв лоб

лоск: dočista, úplně, zcelaв лоск

лоша́дка: hra na koníčkyигра́ в лоша́дки

лу́жа: šlápnout vedle, být v rejžiсесть в лу́жу

лу́чший: k lepšímuв лу́чшую сто́рону

лю́ди: postarat se o koho, zaopatřit, vychovat kohoвы́вести в лю́ди кого

ма́сса: převážnou většinouв ма́ссе

мать: jak ho pánbůh stvořilв чём его́ мать роди́ла

мгнове́ние: v okamžiku, v okamženíв мгнове́ние о́ка

ме́ра: v plné míře, zcela, plněв по́лной ме́ре

мо́да: být módní, být v módě kalhoty ap.в мо́де

ажу́р: a jour, v pohodě, v nejlepším pořádkuв ажу́ре