Hlavní obsah

взять

Dokonavé slovesoвозьму́, возьмёшь; взял, -а́, -о; взя́тый; взят, -а́, -о

 1. vzít, uchopit, nabrat jídlo ap.
 2. dobýt hrad ap., zmocnit se města ap.
 3. vzít (s sebou), odnést (s sebou) knihy ap., odvézt (s sebou) děti ap.
 4. vzít si, získat, najmout (si) taxi ap.
 5. vykonat, udělatвзять на учётvzít v úvahu co, přihlédnout k čemuвзять нача́лоzačít, vzniknout
 6. hovor.vzít, sebrat, zabrat čas, sílu, místo ap.
 7. hovor.sebrat, zadržet koho podezřelého ap.

Dokonavé slovesoвозьму́, возьмёшь; взял, -а́, -о; взя́тый; взят, -а́, -о

 1. взять, возьми́(те) hovor.co se týče, vezměme si, dejme tomu
 2. С чего́ ты взял? hovor., hanl.Kdes to vzal?, Proč myslíš?
 3. взять хоть hovor.(vezměme) například
 4. чёрт возьми́ hovor.Vem to čert., Čert aby to vzal.
 5. на́ша взяла́ hovor.máme navrch, jsme lepší
 6. взять верх získat vrch, zvítězit nad kým/čím
 7. взять в свои́ ру́ки vzít do svých rukou co záležitost ap.
 8. взять себя́ в ру́ки hovor.ovládnout se, uklidnit se o člověku

Vyskytuje se v

букси́р: взять на букси́р когоvzít do vleku koho nabídnout pomoc

бык: взять быка́ за рога́jít přímo k věci, vzít to za správný konec

верх: одержа́ть/взять верхvyhrát, mít převahu ve sportu ap.

заме́тка: взять на заме́тку кого/чтоpovšimnout si koho/čeho, poznamenat si co

измо́р: взять измо́ром кого/чтоzlomit koho/co odpor

испу́г: на испу́г взять когоdonutit, přinutit koho/co

карау́л: взять на карау́лvzdát čest, vystřelit čestnou salvu

карау́л: взять под караулzajistit, zatknout

нос: из-под но́са у кого взять/утащи́ть/увести́vzít/sebrat před nosem

переплёт: взять в переплёт когоvzít do prádla koho

потоло́к: взять что с потолка́vycucat si co z prstu

рог: взять быка́ за рога́vzít věc za správný konec

рука́: взять себя́ в ру́киvzpamatovat se, sebrat se, ovládnout se

с: с чего́ ты взял...jak tě (to) napadlo...

сме́лость: взять на себя́ сме́лость (сде́лать) чтоodvážit se (udělat) co

стра́жа: взять под стра́жуuvěznit, zatknout

тиски́: взять в тиски́zachvátit koho/co, zmocnit se koho/čeho

толк: взять в толкpochopit co, porozumět čemu

ши́ворот: взять/схвати́ть за ши́ворот когоpopadnout za límec/pod krkem koho

внаём: взять внаёмpronajmout si co

козырёк: сде́лать/взять под козырёкsalutovat

му́шка: взять на му́шку когоzamířit na koho, přen., hovor. vzít si koho na mušku

напрока́т: взять напрока́тpronajmout si

плен: взять в пленzajmout, vzít do zajetí

сло́во: взять свои́ слова́ обра́тноvzít svá slova zpět

аре́нда: взять в аре́ндуpronajmout (si)

взаймы́: взять де́ньги взаймы́půjčit si peníze

за: взять за́ рукуvzít za ruku

зало́жник: взять в зало́жникиvzít jako rukojmí

прице́л: взять на прице́л кого/чтоvzít si koho/co na mušku

прока́т: взять на прока́т(vy)půjčit si

с: взять с собо́йvzít s sebou

старт: взять стартzačít co

штурм: взять шту́рмом чтоvzít útokem co

жа́бры: взять за жа́брыpřitlačit ke zdi

нога́: Возьми́ но́ги в ру́ки!Vezmi nohy na ramena!

разго́н: взять разго́нrozjet se, rozběhnout se

ребёнок: взять ребёнка из детдо́маadoptovat dítě

рева́нш: взять рева́ншoplatit, dosáhnout odvety

такси́: взять такси́vzít si taxi

чёрт: Чёрт возьми́!Zatraceně!, Čert to vem!

dosáhnout: dosáhnout svéhoвзять своё, доби́ться своего́

krev: vzít komu krev z čehoвзять у кого кровь из чего

slovo: ujmout se slovaвзять сло́во

vzít: vzít co zpětвзять обра́тно что

záštita: převzít záštitu nad kým/čímвзять под своё покрови́тельство кого/что

zpět: vzít co zpět prohlášení ap.взять что обра́тно

hypotéka: vzít si hypotékuвзять ипоте́ку

jet: Pojedeme taxíkem.Пое́дем на/Возьмём такси́.

odpovědnost: převzít odpovědnostвзять на себя́ отве́тственность

pauza: Dej si pauzu.Возьми́/Сде́лай па́узу.

platit: Kolik platím?Ско́лько с меня́ (возьмёте)?

podání: prolomit podání kohoвзять пода́чу кому

popadnout: Popadl ho vztek.Его́ взя́ло зло.

pronajmout si: pronajmout si auto/klavírвзять маши́ну/пиани́но напрока́т

přeskočit: přen. přeskočit překážku zdolat určitou mezвзять барье́р

převzít: převzít odpovědnostвзять/приня́ть (на себя́) обяза́тельство

přijmout: přijmout pacientaвзять пацие́нта

půjčka: vzít si půjčkuвзять взаймы́

se, si: pronajmout si kancelářвзять в аре́нду о́фис

taxík: vzít si taxíkвзять такси́

telefon: Vezmi si/Zvedni telefon!Возьми́/Подними́ тру́бку!

útok: dobýt útokemвзять шту́рмом

úvěr: vzít si peníze na úvěrвзять де́ньги взаймы́

vyzvednout: vyzvednout peníze z bankyвзять де́ньги из ба́нка

vzchopit se: Vzchop se!Собери́сь!, Возьми́ себя́ в ру́ки!

vzít: vzít do rukyвзять в ру́ку

vzít: vzít koho/co s sebouвзять с собо́й кого/что

vzít si: vzít si co do hlavyвзять (себе́) в го́лову

vzorek: odebrat kontrolní vzorekвзять контро́льную про́бу

zahrát: zahrát akordвзять акко́рд

zvednout: zvednout telefon/sluchátkoвзять/подня́ть тру́бку

háj: Do háje!Чёрт возьми́!, Прокля́тие!

muška: vzít si koho na muškuвзять на прице́л кого

noha: vzít nohy na ramenaдать тя́гу, взять но́ги в ру́ки

ochrana: vzít koho pod ochranuвзять кого под свою́ защи́ту

paráda: vzít (si) koho/co do parádyвзять кого/что в оборо́т

pes: Tady chcípl pes.Тут ничего́ не возьмёшь., Э́то до́хлое де́ло.

poskytnout: poskytnout ochranu komuвзять кого под защи́ту

právo: vzít právo do vlastních rukouвзять пра́во в со́бственные ру́ки

přitlačit: přen. přitlačit ke zdiзагна́ть в у́гол, взять за жа́бры

shůry: Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.Бог не даст - нигде́ не возьмёшь.

triko: vzít si co na triko převzít za něco odpovědnostвзять что на свой риск

ušít: ušít na koho bouduобъе́хать на криво́й, взять кого на пу́шку

úvaha: vzít v úvahu coвзять на учёт что, приня́ть во внима́ние что

velení: ujmout se veleníвзять на себя́ кома́ндование

žena: vzít si koho za ženuжени́ться на ком, взять кого в жёны