Hlavní obsah

взять

Dokonavé slovesoвозьму́, возьмёшь; взял, -а́, -о; взя́тый; взят, -а́, -о

  1. взять, возьми́(те) hovor.co se týče, vezměme si, dejme tomu
  2. С чего́ ты взял? hovor., hanl.Kdes to vzal?, Proč myslíš?
  3. взять хоть hovor.(vezměme) například
  4. чёрт возьми́ hovor.Vem to čert., Čert aby to vzal.
  5. на́ша взяла́ hovor.máme navrch, jsme lepší
  6. взять верх získat vrch, zvítězit nad kým/čím
  7. взять в свои́ ру́ки vzít do svých rukou co záležitost ap.
  8. взять себя́ в ру́ки hovor.ovládnout se, uklidnit se o člověku

Vyskytuje se v

бык: взять быка́ за рога́jít přímo k věci, vzít to za správný konec

верх: одержа́ть/взять верхvyhrát, mít převahu ve sportu ap.

взять: взять, возьми́(те)co se týče, vezměme si, dejme tomu

заме́тка: на заме́тку взять кого/чтоpovšimnout si koho/čeho, poznamenat si co

измо́р: взять измо́ром кого/чтоzlomit koho/co odpor

испу́г: на испу́г взять когоdonutit, přinutit koho/co

карау́л: взять на карау́лvzdát čest, vystřelit čestnou salvu

нос: из-под но́са у кого взять/утащи́ть/увести́vzít/sebrat před nosem

переплёт: взять в переплёт когоvzít do prádla koho

потоло́к: взять что с потолка́vycucat si co z prstu

рог: взять быка́ за рога́vzít věc za správný konec

рука́: взять себя́ в ру́киvzpamatovat se, sebrat se, ovládnout se

с: с чего́ ты взял...jak tě (to) napadlo...

сме́лость: взять на себя́ сме́лость (сде́лать) чтоodvážit se (udělat) co

тиски́: взять в тиски́zachvátit koho/co, zmocnit se koho/čeho

толк: взять в толкpochopit co, porozumět čemu

ши́ворот: взять/схвати́ть за ши́ворот когоpopadnout za límec/pod krkem koho

внаём: взять внаёмpronajmout si co

козырёк: сде́лать/взять под козырёкsalutovat

му́шка: взять на му́шку когоzamířit na koho, přen., hovor. vzít si koho na mušku

напрока́т: взять напрока́тpronajmout si

плен: взять в пленzajmout, vzít do zajetí

сло́во: взять свои́ слова́ обра́тноvzít svá slova zpět

аре́нда: взять в аре́ндуpronajmout (si)

взаймы́: взять де́ньги взаймы́půjčit si peníze

за: взять за́ рукуvzít za ruku

прока́т: взять на прока́т(vy)půjčit si

старт: взять стартzačít co

штурм: взять шту́рмом чтоvzít útokem co

жа́бры: взять за жа́брыpřitlačit ke zdi

нога́: Возьми́ но́ги в ру́ки!Vezmi nohy na ramena!

разго́н: взять разго́нrozjet se, rozběhnout se

ребёнок: взять ребёнка из детдо́маadoptovat dítě

рева́нш: взять рева́ншoplatit, dosáhnout odvety

такси́: взять такси́vzít si taxi

чёрт: Чёрт возьми́!Zatraceně!, Čert to vem!

dosáhnout: взять своё, доби́ться своего́dosáhnout svého

krev: взять у кого кровь из чегоvzít komu krev z čeho

slovo: взять сло́воujmout se slova

vzít: взять обра́тно чтоvzít co zpět

záštita: взять под своё покрови́тельство кого/чтоpřevzít záštitu nad kým/čím

zpět: взять что обра́тноvzít co zpět prohlášení ap.

hypotéka: взять ипоте́куvzít si hypotéku

jet: Пое́дем на/Возьмём такси́.Pojedeme taxíkem.

odpovědnost: взять на себя́ отве́тственностьpřevzít odpovědnost

pauza: Возьми́/Сде́лай па́узу.Dej si pauzu.

platit: Ско́лько с меня́ (возьмёте)?Kolik platím?

podání: взять пода́чу комуprolomit podání koho

popadnout: Его́ взя́ло зло.Popadl ho vztek.

pronajmout si: взять маши́ну/пиани́но напрока́тpronajmout si auto/klavír

přeskočit: взять барье́рpřen. přeskočit překážku zdolat určitou mez

převzít: взять/приня́ть (на себя́) обяза́тельствоpřevzít odpovědnost

přijmout: взять пацие́нтаpřijmout pacienta

se, si: взять в аре́нду о́фисpronajmout si kancelář

šálek: Я возьму́ ча́шку ко́фе.Dám si šálek kávy.

taxík: взять такси́vzít si taxík

telefon: Возьми́/Подними́ тру́бку!Vezmi si/Zvedni telefon!

útok: взять шту́рмомdobýt útokem

úvěr: взять де́ньги взаймы́vzít si peníze na úvěr

vyzvednout: взять де́ньги из ба́нкаvyzvednout peníze z banky

vzchopit se: Собери́сь!, Возьми́ себя́ в ру́ки!Vzchop se!

vzít si: взять (себе́) в го́ловуvzít si co do hlavy

vzorek: взять контро́льную про́буodebrat kontrolní vzorek

zahrát: взять акко́рдzahrát akord

zvednout: взять/подня́ть тру́бкуzvednout telefon/sluchátko

háj: Чёрт возьми́!, Прокля́тие!Do háje!

muška: взять на прице́л когоvzít si koho na mušku

noha: дать тя́гу, взять но́ги в ру́киvzít nohy na ramena

ochrana: взять кого под свою́ защи́туvzít koho pod ochranu

paráda: взять кого/что в оборо́тvzít (si) koho/co do parády

pes: Тут ничего́ не возьмёшь., Э́то до́хлое де́ло.Tady chcípl pes.

pět: стащи́ть, взять, что пло́хо лежи́тkoupit za pět prstů

poskytnout: взять кого под защи́туposkytnout ochranu komu

právo: взять пра́во в со́бственные ру́киvzít právo do vlastních rukou

přitlačit: загна́ть в у́гол, взять за жа́брыpřen. přitlačit ke zdi

shůry: Бог не даст - нигде́ не возьмёшь.Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.

triko: взять что на свой рискvzít si co na triko převzít za něco odpovědnost

ušít: объе́хать на криво́й, взять кого на пу́шкуušít na koho boudu

úvaha: взять на учёт что, приня́ть во внима́ние чтоvzít v úvahu co

velení: взять на себя́ кома́ндованиеujmout se velení

žena: жени́ться на ком, взять кого в жёныvzít si koho za ženu

букси́р: взять на букси́р когоvzít do vleku koho nabídnout pomoc