Hlavní obsah

úvěr

Podstatné jméno, rod mužský

  • ekon. креди́тposkytnout úvěrпредоста́вить креди́тvzít si peníze na úvěrвзять де́ньги взаймы́žádost o úvěrзая́вка на получе́ние креди́таhypoteční/překlenovací úvěrве́щный/промежу́точный креди́тkrátkodobý/dlouhodobý úvěrкраткосро́чный/долгосро́чный креди́т

Vyskytuje se v

hypoteční: hypoteční úvěrипоте́чный креди́т

nákup: nákup na úvěrпоку́пка в креди́т

překlenovací: fin. překlenovací úvěrпромежу́точный креди́т

čerpat: ekon. čerpat úvěrпо́льзоваться креди́том

eskontní: eskontní úvěrве́ксельный креди́т

krátkodobý: krátkodobý úvěrкраткосро́чный заём

nesplacený: nesplacený úvěrнеупла́ченный креди́т

poskytnout: poskytnout úvěr/slevuпредоста́вить креди́т/ски́дку

přečerpat: přečerpat úvěrпревы́сить креди́т

splatit: splatit dluh/úvěrпогаси́ть долг/креди́т

креди́т: в креди́тna úvěr

необеспе́ченный: необеспе́ченный креди́тúvěr bez ručitele

промежу́точный: промежу́точный креди́тpřeklenovací úvěr

ве́щный: ве́щный креди́тhypoteční úvěr

приобрести́: приобрести́ в креди́тkoupit na úvěr