Hlavní obsah

podání

Podstatné jméno, rod střední

  1. (písemnosti ap.) заявле́ние, проше́ниеpodání návrhuвнесе́ние предложе́нияpodání žalobyисково́е заявле́ние
  2. (tradice) преда́ниеústní podáníу́стное преда́ние
  3. (způsob vyjádření) интерпрета́ция, изображе́ние(předvedení) представле́ние
  4. (v tenise ap.) пода́чаprolomit podání kohoвзять пода́чу комуprvní/druhé podáníпе́рвая/втора́я пода́ча

Vyskytuje se v

demise: podat demisiпода́ть в отста́вку

inzerát: podat/vyvěsit inzerátдать/вы́весить объявле́ние

petice: podat peticiпода́ть пети́цию

podat: práv. podat oznámení/žalobuпода́ть заявле́ние/иск

protest: podat protestзаяви́ть проте́ст

spodem: sport. podání spodemни́жняя (пряма́я) пода́ча

žaloba: podat žalobu na kohoпредъяви́ть иск кому, пода́ть жа́лобу

hlášení: podat hlášeníпода́ть ра́порт, отрапортова́ть

podat si: Pěkně si ho podám, až přijde.Я вот его́ проберу́, когда́ придёт.

ruka: podat rukuпротяну́ть ру́ку

stížnost: podat/zamítnout stížnostпода́ть/отклони́ть жа́лобу

svědectví: podání svědectvíда́ча показа́ний

špičkový: sport. podat špičkový výkonпоказа́ть высо́кий результа́т

žádost: podat žádost o rozvodпода́ть (заявле́ние) на разво́д

pomocný: podat komu pomocnou rukuпротяну́ть кому ру́ку по́мощи

возраже́ние: podat námitku внести́ возраже́ние

пети́ция: podat peticiпода́ть пети́цию

по́мощь: podat pomocnou rukuпротяну́ть ру́ку по́мощи

спра́вка: podat informaci, informovatдать спра́вку

внесе́ние: podání návrhuвнесе́ние предложе́ния

дать: podat odvolání, odvolat se kamдать о́тзыв

иск: podat žalobuпредъяви́ть иск

отста́вка: podat demisiпода́ть в отставку

пригово́р: podat odvolání proti rozsudkuобжа́ловать пригово́р

рука́: nepodat komu ani rukuруки́ не подава́ть кому

све́дение: sdělit, podat zprávu, oznámit co komuдовести́ до све́дения

разъясне́ние: Žádám vás, abyste mi podal vysvětlení.Прошу́ вас дать мне разъясне́ние.

podání: ústní podáníу́стное преда́ние