Hlavní obsah

podat

Dokonavé sloveso

  1. (dát do ruky) пода́ть что
  2. (mít podání) пода́тьpodat míč zespoduпода́ть мяч сни́зу
  3. (předložit úředně) (по)да́ть, предъяви́ть, внести́ чтоpráv. podat oznámení/žalobuпода́ть заявле́ние/искfin. podat daňové přiznáníпредста́вить деклара́циюpodat inzerátдать объявле́ниеpodat apelaciапелли́роватьpodat protestопротестова́ть что, зая́вить проте́стpráv. podat námitkuвнести́ возраже́ниеpolit. podat demisiпода́ть в отста́вку
  4. (předložit pokrm ap.) по́дать, поста́вить (на стол) что кому(slavnostně) преподнести́ чтоpodat na talíři co komuна таре́лочке преподнести́ что кому
  5. (vztáhnout ruku) пода́ть, протяну́тьpřen. podat ruku v nouziпода́ть ру́ку в беде́
  6. (důkaz ap.) переда́ть, доложи́ть(s vysvětlením) изложи́ть чтоpodat zprávuсообщи́тьpodat obrazобрисова́тьpodat důkazдоказа́ть, привести́ доказа́тельствоpodat hlášeníрапортова́ть
  7. (předvést) показа́ть, предста́вить чтоpodat výborný výkonпоказа́ть хоро́шую игру́

Vyskytuje se v

demise: пода́ть в отста́вкуpodat demisi

inzerát: дать/вы́весить объявле́ниеpodat/vyvěsit inzerát

petice: пода́ть пети́циюpodat petici

protest: заяви́ть проте́стpodat protest

žaloba: предъяви́ть иск кому, пода́ть жа́лобуpodat žalobu na koho

hlášení: пода́ть ра́порт, отрапортова́тьpodat hlášení

podat si: Я вот его́ проберу́, когда́ придёт.Pěkně si ho podám, až přijde.

ruka: протяну́ть ру́куpodat ruku

stížnost: пода́ть/отклони́ть жа́лобуpodat/zamítnout stížnost

špičkový: показа́ть высо́кий результа́тsport. podat špičkový výkon

žádost: пода́ть (заявле́ние) на разво́дpodat žádost o rozvod

pomocný: протяну́ть кому ру́ку по́мощиpodat komu pomocnou ruku

возраже́ние: внести́ возраже́ниеpodat námitku

пети́ция: пода́ть пети́циюpodat petici

по́мощь: протяну́ть ру́ку по́мощиpodat pomocnou ruku

спра́вка: дать спра́вкуpodat informaci, informovat

дать: дать о́тзывpodat odvolání, odvolat se kam

иск: предъяви́ть искpodat žalobu

отста́вка: пода́ть в отставкуpodat demisi

пригово́р: обжа́ловать пригово́рpodat odvolání proti rozsudku

рука́: руки́ не подава́ть комуnepodat komu ani ruku

све́дение: довести́ до све́денияsdělit, podat zprávu, oznámit co komu

разъясне́ние: Прошу́ вас дать мне разъясне́ние.Žádám vás, abyste mi podal vysvětlení.

podat: пода́ть заявле́ние/искpráv. podat oznámení/žalobu