Hlavní obsah

поста́вить

Dokonavé sloveso-влю, -вишь; -вленный

Dokonavé sloveso-влю, -вишь; -вленный

  • кого в кого/что vysvětit koho na koho/co

Vyskytuje se v

ре́льсы: поста́вить на ре́льсы чтоdát co do provozu, rozjet co, uvést co do chodu

све́чка: поста́вить Бо́гу све́чкуpoděkovat Bohu

сте́нка: к сте́нке поста́витьpostavit ke zdi, zastřelit

столб: к позо́рному столбу́ поста́вить когоpranýřovat, veřejně kritizovat koho

у́хо: поста́вить на́ ушиzburcovat, zalarmovat policii ap.

лайк: (по)ста́вить лайк(o)lajkovat

нога́: поста́вить/подня́ть на́ ноги когоpostavit koho/co na nohy, dát koho/co do pořádku

у́гол: поста́вить кого в у́голpostavit koho do kouta

вопро́с: зада́ть/поста́вить вопро́сpoložit otázku

га́лочка: поста́вить га́лочкуodškrtnout, odfajfkovat

диа́гноз: поста́вить диа́гнозurčit diagnózu

заря́дка: поста́вить на заря́дкуnechat nabí(je)t telefon

кре́стик: поста́вить кре́стикzakřížkovat

печа́ть: поста́вить печа́тьorazítkovat, dát razítko

по́дпись: поста́вить по́дписьpodepsat se

поста́вить: поста́вить отме́ткуdát známku

прослу́шка: поста́вить на прослу́шкуnechat odposlouchávat telefon ap.

самова́р: поста́вить самова́рzapálit pod samovarem, postavit na čaj

спекта́кль: поста́вить спекта́кльuvést představení

ультима́тум: поста́вить ультима́тумdát ultimátum

факт: Поста́вил нас пе́ред фа́ктом.Postavil nás před hotovou věc.

штамп: поста́вить штампdát razítko, orazítkovat

изве́стность: поста́вить в изве́стностьoznámit, dát na vědomí co

коле́но: поста́вить на коле́ни кого́dostat koho na kolena, pokořit koho

крест: (по)ста́вить крест на ком/чёмudělat kříž nad čím