Hlavní obsah

печа́ть

Podstatné jméno, rod ženský

  1. polygr.tiskвысо́кая//пло́ская печа́тьtisk z výšky/z plochyглубо́кая печа́тьhlubotisk, tisk z hloubky
  2. (o)tisk nezřetelný ap.
  3. tisk, tiskoviny noviny, časopisy ap.
  4. razítkoпоста́вить печа́тьorazítkovat, dát razítko
  5. plomba, pečeť

Vyskytuje se v

пе́рстень: пе́рстень с печа́тьюpečetní prsten

пло́ский: пло́ская печа́тьtisk z plochy

бульва́рный: бульва́рная печа́тьbulvární tisk

hloubka: глубо́кая печа́тьpolygr. tisk z hloubky hlubotisk

pečetní: пе́рстень с печа́тьюpečetní prsten

svoboda: свобо́да сло́ва/печа́тиsvoboda slova/tisku

tisk: цифрова́я печа́тьdigitální tisk

uzávěrka: подписа́ние в печа́ть, оконча́ние (сро́ка) предоставле́ния материа́ловredakční uzávěrka

výška: типогра́фская печа́тьpolygr. tisk z výšky

znamení: Ка́инова печа́тьKainovo znamení

dát: поста́вить печа́ть на чёмdát razítko na co

náhled: предвари́тельный просмо́тр (пе́ред печа́тью)výp. náhled před tiskem

napsat: сде́лать заявле́ние для печа́тиnapsat zprávu pro tisk

ofsetový: офсе́тная печа́тьofsetový tisk

schválit: подпи́сано в печа́тьschváleno do tisku

печа́ть: высо́кая//пло́ская печа́тьtisk z výšky/z plochy