Hlavní obsah

svoboda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (svobodné rozhodování) свобо́даsvoboda slova/tiskuсвобо́да сло́ва/печа́тиosobní svobodaли́чная свобо́да
  2. (politická nezávislost) незави́симость, свобо́да, во́льностьboj za svoboduборьба́ за свобо́ду
  3. (vymezená volnost) свобо́да, во́ляsvoboda pohybuсвобо́да движе́нийpropustit na svoboduотпусти́ть на свобо́дуpráv. trest odnětí svobodyнаказа́ние лише́нием свобо́ды

Vyskytuje se v

odnětí: práv. odnětí svobodyлише́ние свобо́ды

omezování: práv. omezování osobní svobodyограниче́ние свобо́ды ли́чности

osobní: osobní svobodaли́чная свобо́да

projev: svoboda projevuсвобо́да выска́зывания

shromažďování: práv. svoboda shromažďováníсвобо́да собра́ний

tisk: svoboda tiskuсвобо́да печа́ти

trest: trest odnětí svobodyлише́ние свобо́ды

vyznání: svoboda vyznáníсвобо́да вероиспове́дания

odsoudit: odsoudit k odnětí svobodyприговори́ть к тюре́мному заключе́нию

rozený: Jana Nováková, rozená SvobodováЯ́на Нова́кова, урождённая Свобо́дова

rozlučka: rozlučka se svobodouхолостя́цкая вечери́нка

вероиспове́дание: свобо́да вероиспове́данияsvoboda vyznání

ли́чность: свобо́да ли́чностиosobní svoboda jednotlivce

свобо́да: свобо́да ли́чностиosobní svoboda

свобо́да: свобо́да перемеще́нияsvoboda pohybu

во́ля: вы́йти на во́люdostat se na svobodu

вы́бор: свобо́да вы́бораsvoboda volby

лише́ние: лише́ние свобо́дыodnětí svobody

приговори́ть: приговори́ть к тюре́мному заключе́ниюodsoudit k odnětí svobody