Hlavní obsah

napsat

Dokonavé sloveso

  1. (psaním zaznamenat) написа́ть, записа́тьnapsat zprávu pro tiskсде́лать заявле́ние для печа́тиnapsat si telefonní čísloзаписа́ть но́мер телефо́наnapsat na strojiотпеча́тать на маши́нкеnapsat nanečistoнаписа́ть на́черно
  2. (psaním vytvořit) сочини́ть, написа́тьnapsat sbírku básníнаписа́ть собра́ние стихотворе́ний
  3. (poslat dopis) написа́ть

Vyskytuje se v

recept: napsat receptвы́писать реце́пт

zátah: napsat článek na jeden zátahнаписа́ть статью́ за оди́н присе́ст

лоб: na čele napsánoна лбу напи́сано

как: Jakmile přijedu, napíšu.Как то́лько прие́ду, напишу́.

логи́н: Napište uživatelské jméno a heslo.Введи́те логи́н и паро́ль.

napsat: napsat zprávu pro tiskсде́лать заявле́ние для печа́ти