Hlavní obsah

дать

Dokonavé slovesoдам, дашь, даст, дади́м, дади́те, даду́т; дай; дал, дала́, да́ло/дало́, да́ли; не́ дал/не да́л, не дала́, не́ дало/не дало́, не́ дали/не да́ли; да́нный; дан, да́на; не́ дан, не дана́, не́ дано/не дано́, не́ даны/не даны́

  1. кого/что кому dát, předat, odevzdat koho/co komu peníze ap.дать о́рден комуudělit vyznamenání komu
  2. poskytnout, udělit, dát k dispozici práci ap.
  3. nechat, umožnit co komuдать согла́сиеdát souhlas komu k čemu, odsouhlasit coдать звоно́кzavolat, zatelefonovat komuдать тре́щинуpuknout, prasknout ve švu ap., rozpadnout se o přátelství ap.дать прика́зdát příkaz, přikázat, nařídit, poručit co komuдать сове́тdát radu, poradit komuдать о́тзывpodat odvolání, odvolat se kam
  4. что кому přen. přinést, dát co komu radost ap.
  5. что кому připravit oběd ap. co komu, uspořádat, zrealizovat koncert, oslavu ap.
  6. hovor.что кому odhadnout koho na kolik, říci, tipnout komu kolik
  7. кому dovolit, dát možnost, umožnit komu co
  8. přen. přinést (výsledek), dát (výsledek), způsobit

Dokonavé slovesoдам, дашь, даст, дади́м, дади́те, даду́т; дай; дал, дала́, да́ло/дало́, да́ли; не́ дал/не да́л, не дала́, не́ дало/не дало́, не́ дали/не да́ли; да́нный; дан, да́на; не́ дан, не дана́, не́ дано/не дано́, не́ даны/не даны́

  1. дать знать о ком/чём oznámit co, podat zprávu o kom/čem

Vyskytuje se v

бог: не дай богchraň bůh, bože chraň

бог: (как) бог дастdá-li bůh

возмо́жность: дать возмо́жностьdát možnost čeho, umožnit komu co

войти́: не дал войти́, как...nenechal koho ani vejít a hned...

вы́ход: дать вы́ход чемуdát průchod čemu hněvu, radosti ap.

газ: дать газpřidat plyn při jízdě autem

добро́: дать/получи́ть добро́ на чтоdát/dostat povolení

дуб: ду́ба датьnatáhnout bačkory

жар: (за)дать жару́ комуzatopit, dát co proto komu

исхо́д: дать исхо́д чемуdát průchod čemu

лещ: дать леща́ кому(pro)plesknout koho, dát facku komu

мах: дать ма́хуnetrefit se, pochybit, splést se

отчёт: дать отчёт в свои́х посту́пкахvysvětlit své chování

прикури́ть: дать прикури́ть комуpodusit koho

пять: Дай пять!High five! výzva k plácnutí si dlaní

сда́ча: дать сда́чиvrátit/oplatit ránu pěstí bránit se

срок: да́й(те) срокvyčkej(te), dej(te) čas, dej(te) možnost

фо́ра: дать фо́ру комуdát fóra/náskok/výhodu při hrách ap.

ша́пка: по ша́пке дать комуdát komu za uši

кля́тва: дать кля́твуpřísahat

ла́па: Дай ла́пу!(Dej) pac!

сбой: дать сбойselhat, přestat fungovat

спра́вка: дать спра́вкуpodat informaci, informovat

аудие́нция: дать аудие́нцию комуpřijmout koho, setkat se s kým

возмо́жность: дать возмо́жность учи́ться комуumožnit studium komu

гара́нтия: дать гара́нтиюposkytnout záruku

знать: дать знать о себе́ozvat se, dát o sobě vědět

нача́ло: дать нача́ло чемуzačít, zahájit co

по́вод: дать по́водzavdat příčinu

показа́ние: дать призна́тельные показа́нияpřiznat se

полномо́чие: дать полномо́чиеdát plnou moc komu, zplnomocnit koho

почу́вствовать: дать почу́вствоватьdát pocítit/znát, ukázat

пройти́: Да́йте пройти́.Nechte mě projít.

про́мах: дать про́махminout cíl, netrefit

сигна́л: дать сигна́лdát signál

сло́во: Дай сло́во, что...Slib mi, že...

старт: дать стартodstartovat závod ap.

драп: дать дра́пуvzít roha

размышле́ние: дать вре́мя на размышле́ниеdát čas na rozmyšlenou

разъясне́ние: Прошу́ вас дать мне разъясне́ние.Žádám vás, abyste mi podal vysvětlení.

слабина́: дать слабину́ukázat (své) slabé místo

ход: дать ход де́луdát věc do pohybu

bota: udělat botuсесть в лу́жу, дать ма́ху

dát: dát záminku k čemuдать по́вод чему

impulz: dát impulz k čemuдать толчо́к/сти́мул к чему

interview: poskytnout komu interviewдать интервью́ кому

inzerát: podat/vyvěsit inzerátдать/вы́весить объявле́ние

krev: darovat krevдать кровь

na: dát na srozuměnouдать поня́ть кому

nakládačka: dát komu nakládačkuдать кому трёпку

odkapat: nechat odkapatдать воде́ стечь ка́плями

podat: podat inzerátдать объявле́ние

slib: dát komu slibдать обеща́ние кому

srozuměná: dát na srozuměnou komu coдать поня́ть кому что

ucho: dát za uchoдать в у́хо

v, ve: A byl v tahu!И дал тя́гу!, И он смы́лся!

vzít: vzít do zaječích(за)дать стрекача́

záminka: dát záminku k čemuдать по́вод к чему

záruka: poskytnout záruky na coдать/предоста́вить гара́нтии на что

bakšiš: dát bakšišдать на чай

bodnout: bodnout koně do slabinпришпо́рить (коня́), дать шпо́ры (коню́)

celibát: složit slib celibátuдать обе́т безбра́чия

dát se: Nedal se.Он не дал себя́ в оби́ду.

držka: dát komu přes držkuдать кому в мо́рду

dupnout: dupnout na brzduдать (ре́зко) по тормоза́м

facka: dát komu fackuдать пощёчину кому

instrukce: dát/dostat řadu instrukcíдать/получи́ть ряд указа́ний

krejcar: Nedá ani krejcar.И копе́йки не даст.

nářez: dát komu pořádný nářez(за)дать по́рку кому

náskok: dát náskok komuдать фо́ру кому

nechat: Nechte mě domluvit.Да́йте мне договори́ть.

odpískat: odpískat konec zápasuдать фина́льный свисто́к

odpovědět: přesně odpovědětдать определённый отве́т

odtéct: Nechte vodu odtéct.Да́йте воде́ стечь.

packa: Dej packu!Дай ла́пу!

podnět: dát podnět k čemuдать по́вод к чему

podstrčit: podstrčit úplatekдать взя́тку

popud: dát popud k čemuдать толчо́к для чего

popustit: popustit uzdu čemuдать во́лю чему, отпусти́ть во́жжи кому/чему

praštit: praštit do zadдать по спине́

přesvědčit se: nechat se přesvědčitдать себя́ уговори́ть

půjčka: poskytnout půjčkuдать взаймы́, вы́дать ссу́ду

rada: dát komu dobrou raduдать кому хоро́ший сове́т

rozhovor: poskytnout komu rozhovorдать кому интервью́

rozmyšlená: dát čas na rozmyšlenouдать вре́мя на размышле́ние

spropitné: dát číšníkovi spropitnéдать чаевы́е официа́нту

šach: dát šach (králi)дать шах (королю́)

šlápnout: šlápnout na plynдать га́зу

ubalit: jednu ubalitдать в нос

udělit: udělit vyznamenání komuдать о́рден кому, награди́ть кого