Hlavní obsah

дава́ть

Nedokonavé slovesoдаю́, даёшь; дава́й; дава́я

  1. (pře)dávat, odevzdávat koho/co komu dárek, peníze ap.дава́ть согла́сиеdávat souhlas komu k čemu, souhlasit s kým/čímдава́ть звоно́кvolat, telefonovat komuдава́ть прика́зdávat příkaz, přikazovat, nařizovat, poroučet coдава́ть сове́тdávat radu, radit komu coдава́ть о́тзывpodávat odvolání, odvolávat se
  2. hovor.nabízet, (pro)dávat co
  3. poskytovat, udělovat, dávat (k dispozici) co komu pomoc, prostředky ap.

Nedokonavé slovesoдаю́, даёшь; дава́й; дава́я

  1. Ну ты даёшь! hovor.Co blázníš?, Nekecej!

Vyskytuje se v

о́тдых: ни о́тдыху, ни сро́ку не дава́ть комуnedopřát ani chvíli klidu komu

побла́жка: дава́ть побла́жку комуbýt ke komu shovívavý, promíjet komu, omlouvat koho

рука́: Рука́м во́ли не дава́й.Ovládej se., Neper se.

бы́стрый: Дава́й быстре́е!Dělej! pospěš

взя́тка: дава́ть взя́ткуuplácet, dávat úplatek

дура́к: Дава́й без дурако́в!Mluv vážně!

отпо́р: дава́ть отпо́рklást odpor

чистота́: Дава́й(те) на чистоту́.A teď upřímně.

отсече́ние: Даю́ го́лову на отсече́ние.Dám na to krk.

шаг: шагу́ ступи́ть не даю́т комуkdo je pod stálým dohledem

dávat: dávat najevo coдава́ть поня́ть

přísahat: křivě přísahatдава́ть ло́жную прися́гу

doučování: Nabízím doučování z angličtiny.Даю́ уро́ки англи́йского.

efekt: mít efektдава́ть эффе́кт

hodina: dávat hodinyдава́ть уро́ки

jen: Jen do toho!Ну пое́хали!, Ну дава́й!

odmítnout: odmítnout vypovídatотказа́ться дава́ть показа́ния

podávat: podávat odvoláníдава́ть о́тзыв

popouštět: přen. popouštět uzduдава́ть во́лю чему

promluvit: Pojďme si promluvit.Дава́й поговори́м.

slitování: nemít slitování s kýmне дава́ть поща́ды кому

svědčit: křivě svědčitлжесвиде́тельствовать, дава́ть ло́жные показа́ния

vsadit se: Vsaď se.Дава́й поспо́рим.

vypovídat: vypovídat jako svědekдава́ть показа́ния в ка́честве свиде́теля

doskákat: přísl. Ranní ptáče dál doskáče.Кто ра́но встаёт, тому́ бог даёт.

když: Ber, když dávají.Бла́го даю́т, так бери́.

obrátit: Obraťme list.Дава́й перевернём страни́цу.

odpor: klást komu odporдава́ть отпо́р, ока́зывать сопротивле́ние кому

poskytnout: poskytnout svědectví u souduда(ва́)ть показа́ние (суду́)

ptáče: Ranní ptáče dál doskáče.Кто ра́но встаёт, тому́ Бог даёт.

ranní: Ranní ptáče dál doskáče.Кто ра́но встаёт, тому́ Бог даёт.

rozum: dávat komu rozumyдава́ть кому сове́ты

rychle: Kdo rychle dává, dvakrát dává.Два́жды даёт (тот), кто бы́стро даёт.

řetěz: držet co na řetězuне дава́ть во́ли чему

skládat: skládat účty komu z čehoдава́ть отчёт кому в чём

spustit: Tak spusť. povídejНу, дава́й!, Расска́зывай.

tempo: Tempo! povzbuzováníБыстре́е!, Дава́й!, Шевели́сь!

trpělivost: Trpělivost přináší růže.Терпе́ние даёт уме́ние.

účet: skládat účty komu z čehoдава́ть отчёт кому в чём

zítra: Zítra je taky den.Дава́й, оста́вим на за́втра!