Hlavní obsah

jen, jenom

Vyskytuje se v

když: jen kdyžskromné uspokojení е́сли (бы) то́лько, лишь (бы) то́лько

přece: přece jen, přece jenomzdůraznění platnosti (а) всё-(ж-)таки, всё-же, hovor. таки́

tak: jen tak tak sotva, stěžíе́ле-е́ле, едва́-едва́

tehdy: tehdy a jen tehdyтогда́ и то́лько тогда́

dohad: Jsou to jenom dohady.Э́то лишь дога́дки.

doslech: znát (jen) z doslechuзнать то́лько по наслы́шке, с чужи́х слов говори́ть

hořet: Nemocný jen hoří.Больно́й весь гори́т.

hrozný: Je hrozné jen pomyslet...Жу́тко и поду́мать...

krok: Je to jen pár kroků.Э́то в двух шага́х отсю́да.

nutný: jen to nejnutnějšíто́лько са́мое необходи́мое

okraj: jen tak na okraj mimochodemме́жду про́чим

okraj: říci jen na okrajзаме́тить в ско́бках

okrajově: zmínit se o čem jen okrajověупомяну́ть что то́лько бе́гло

opovážit se: Jen se opovaž!То́лько попро́буй!

otočka: (jen) na otočku jet ap.туда́ и обра́тно

paráda: To je jen pro parádu.Э́то то́лько для красоты́.

pípnout: Zkus jen pípnout!Попро́буй то́лько пи́кнуть!

plácnout: To jsem jen tak plácnul.Э́то я про́сто так ля́пнул.

počkat: Jen počkej!Ну погоди́!

pomáhat: Pomáhá jen aby se neřeklo.Помога́ет посто́льку поско́льку.

projít: Tohle vám jen tak neprojde!Э́то вам да́ром не пройдёт!

srovnání: jen pro srovnáníпро́сто для сравне́ния

stavět: Tramvaj zde staví jen na znamení.Трамва́й здесь остана́вливается то́лько по тре́бованию.

upřesnění: jen pro upřesněníто́лько для уточне́ния

zkusit: Zkus jen ceknout!То́лько пи́кни!

zkusit: Jen si (to) zkus!То́лько посме́й!

mrtvý: O mrtvých jen dobře.О мёртвых пло́хо не говоря́т.

otázka: Je to jen otázka času.Э́то лишь вопро́с вре́мени.

pomyslet: Hrůza jen pomyslet.Стра́шно (и) поду́мать.

přerazit se: Jen se nepřeraz!Не расшиби́сь в лепёшку! Не перестара́йся!

připadnout: To ti jen tak připadlo.Э́то тебе́ то́лько помере́щилось.

vlásek: Jen o vlásek unikl smrti.Находи́лся на волосо́к от сме́рти.

погоди́ть: Ну, погоди́!Jen počkej!, Nepřej si mě!

пу́блика: на пу́блику де́лать чтоdělat co (jen) na efekt

всего́: Откли́кнулось всего́ тро́е.Ozvali se jen tři.

каза́ться: (Э́то) тебе́ то́лько ка́жется.To se ti jen zdá.

ну: Ну, расска́зывай!No tak, povídej!, Jen povídej!

обраща́ться: Обраща́йтесь.Jen se ptejte., Kdyby cokoli. jsem vám k dispozici

переби́ться: Е́ле переби́лся до полу́чки.Do výplaty vystačil (jen) taktak.

Госпо́дь: Одному́ Го́споду изве́стно.(Jenom) Bůh ví.

дожда́ться: Ты у меня́ дождёшься!Jen počkej!, To si vypiješ!, Ty to schytáš!

попро́бовать: Попро́буй то́лько!Jen (si) to zkus!, Jen se opovaž!

про́сто: Про́сто так.Jen tak.

ско́бка: заме́тить в ско́бкахzmínit mimochodem, říci jen na okraj

стро́го: стро́го ме́жду на́миjen mezi námi, velmi důvěrné