Hlavní obsah

pomáhat

Nedokonavé sloveso

  1. (poskytovat pomoc) помога́ть, спосо́бствовать кому/чему(v neštěstí ap.) подде́рживать кого/чтоpomáhat ze všech silвся́чески помога́тьPomáhá jen aby se neřeklo.Помога́ет посто́льку поско́льку.
  2. (umožňovat) помога́ть кому/чемуpomáhat vyléztподса́живатьpomáhat přeléztпереса́живать
  3. (přinášet úlevu) помога́ть кому/чему, приноси́ть по́льзу

Vyskytuje se v

muset: Мы должны́ помога́ть друг дру́гу.Musíme si pomáhat.

se, si: Мы должны́ помога́ть друг дру́гу.Musíme si pomáhat.

vzájemně: помога́ть друг дру́гуvzájemně si pomáhat

возмо́жность: Помога́ет по возмо́жности.Pomáhá, jak může.

друг: помога́ть друг дру́гуpomáhat si navzájem

pomáhat: вся́чески помога́тьpomáhat ze všech sil