Hlavní obsah

друг

Podstatné jméno, rod mužský-а; друзья́, -зе́й

  1. будь дру́гом hovor.buď tak hodný, buď kamarád
  • друг дру́га, друг дру́гу, друг дру́гом navzájem, jeden druhéhoЛюби́те друг дру́га.Mějte se rádi.помога́ть друг дру́гуpomáhat si navzájem

Vyskytuje se v

си́тный: друг си́тныйbrach, kamarád

четвероно́гий: четвероно́гий другčtyřnohý přítel pes

дорого́й: Дороги́е друзья́!Drazí přátelé!

обрести́: обрести́ друзе́йzískat přátele

перепи́ска: быть в перепи́ске с дру́гомdopisovat si s přítelem

поня́ть: поня́ть друг дру́гаporozumět si (navzájem)

размину́ться: размину́ться друг с дру́гомminout se

счита́ть: счита́ть кого дру́гомpokládat koho za přítele

čtyřnohý: přen. čtyřnohý přítelчетвероно́гий друг

přítel: Vážení přátelé!Уважа́емые друзья́!

psina: dělat si psinu z kamarádaразы́грывать дру́га

drahý: Drazí přátelé!Дороги́е друзья́!

držet: držet místo kamarádoviдержа́ть ме́сто для дру́га

důvěrný: důvěrný přítelбли́зкий друг

hodit se: Hodí se k sobě.Они́ подхо́дят друг к дру́гу.

muset: Musíme si pomáhat.Мы должны́ помога́ть друг дру́гу.

nerozlučný: nerozluční přáteléнеразлу́чные друзья́

obtelefonovat: obtelefonovat servisy/známéобзвони́ть се́рвисы/друзе́й

opustit: opustit staré přáteleпоки́нуть ста́рых друзе́й

pasovat: Nepasují k sobě.Они́ друг к дру́гу не подхо́дят.

podraz: Udělal podraz na kamaráda.Он устро́ил подво́х дру́гу.

pokukovat: pokukovat po soběпосма́тривать друг на дру́га

představit: Dovolte mi, abych vám představila svého přítele.Разреши́те предста́вить вам моего́ дру́га.

připomenout: připomenout starého příteleприпо́мнить ста́рого дру́га

rozumět: rozumět si beze slovпонима́ть друг дру́га без слов

řadit: řadit koho mezi své přáteleотноси́ть кого к свои́м друзья́м, счита́ть кого свои́м дру́гом

se, si: Musíme si pomáhat.Мы должны́ помога́ть друг дру́гу.

starý: starý přítelда́вний друг

stát: stát při soběподде́рживать друг дру́га

vzájemně: vzájemně si pomáhatпомога́ть друг дру́гу

zklamat: zklamat přáteleразочарова́ть друзе́й

zradit: zradit příteleпреда́ть дру́га

podobný: Jsou si podobní jako vejce vejci.Они́ (похо́жи друг на дру́га) как две ка́пли воды́.

poznat: V nouzi poznáš přítele.Друг познаётся в беде́.

přítel: V nouzi poznáš přítele.Друзья́ познаю́тся в беде́.

vjet: vjet si do vlasůвцепи́ться друг дру́гу в во́лосы