Hlavní obsah

důvěrný

Vyskytuje se v

бли́зкий: důvěrné vztahyбли́зкие отноше́ния

друг: důvěrný přítelзакады́чный друг

стро́го: jen mezi námi, velmi důvěrnéстро́го ме́жду на́ми

důvěrný: důvěrný přítelбли́зкий друг