Hlavní obsah

důvěrný

Vyskytuje se v

бли́зкий: бли́зкие отноше́нияdůvěrné vztahy

друг: закады́чный другdůvěrný přítel

стро́го: стро́го ме́жду на́миjen mezi námi, velmi důvěrné